;
Politika

10 Ülke Küresel Emisyonların Yaklaşık Yüzde 64’üne Neden Oldu 

Küresel emisyonlar son 70 yılda hızla artarken 1990’da 35 milyar ton karbondioksit eş değeri olan emisyon salımı 50 milyar ton seviyesine kadar çıktı.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli‘nin (IPCC) bu yıl 234 bilim insanının katkısıyla yayımladığı rapora göre, insan faaliyetleri kaynaklı emisyonlar nedeniyle küresel ısınma son 2 bin yılda benzeri görülmemiş şekilde arttı.

Mevcut durumda 1 derecenin üzerinde ısınan gezegen için en büyük tehdit olan emisyonların 2030’a kadar yarıya, 2050’ye kadar ise sıfır seviyesine indirilmesi gerekiyor.

Küresel sıcaklık artışını Paris Anlaşması kapsamında 1,5 dereceyle sınırlandırmak için emisyonların azaltılmasına yönelik iddialı ve acil önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyuluyor.

AA’dan Nuran Erkul Kaya’nın İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinden derlediği bilgilere göre, insan faaliyeti kaynaklı küresel seragazı emisyonlarının %76’sı karbondioksit, %16’sı metan, kalan %8’i ise azot oksit ve diğerlerinden kaynaklanıyor.

Küresel emisyonlar son 70 yılda hızla artarken 1990’da 35 milyar ton karbondioksit eş değeri olan emisyon salımı 50 milyar ton seviyesine kadar çıktı.

En Büyük Pay Elektrik Üretiminde

Dünyada geçen yıl 50,6 milyar ton karbondioksit eş değeri emisyon salımı gerçekleşirken bu emisyonların %26,8’i elektrik, %19,2’si imalat, %13,5’i ulaşım, %12,7’si tarım, %10,8’i petrol ve gaz, %8,4’ü ise binalardan kaynaklandı.

Atık sektörü, emisyonların %6,5’ine ve denizcilik sektörü ise %2’sine yol açtı.

Özellikle elektrik üretim ve ulaşım sektöründe fosil yakıtların yoğun kullanılması küresel ısınmanın en önemli sebepleri arasında yer alırken kömür başta olmak üzere fosil yakıt kullanımının sonlandırılması, sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için kritik önem arz ediyor.

En büyük Sorumlu Çin

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin, küresel emisyonların %26,9’una (13,63 milyar ton karbondioksit eş değeri) neden oldu.

Çin’i %12,2 (6,18 milyar ton karbondioksit eş değeri) ile ABD ve %7,35 (3,72 milyar ton karbondioksit eş değeri) ile Hindistan izledi.

Küresel emisyonların %4,8’ine (2,43 milyar ton karbondioksit eş değeri) Rusya, %2,8’ine (1,42 milyar ton karbondioksit eş değeri) Endonezya neden oldu.

Bu ülkeleri %2,6 ile Japonya, % 2,4 ile Brezilya, % 1,65 ile Almanya, %1,63 ile İran ve %1,52 ile Kanada takip etti. Söz konusu 10 ülke küresel emisyonların yaklaşık %64’üne yol açtı.

Türkiye 16’ncı sırada

Türkiye, geçen yıl 530 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon salımıyla küresel emisyonlarda %1 paya sahip oldu ve dünyada 16’ncı sırada yer aldı.

Türkiye’deki emisyonların %24,1’i elektrik sektöründen kaynaklandı, %21,2’sini imalat, %15,8’ini ulaşım, %13,8’ini binalar, %11,1’ini atık, %9,3’ünü tarım, kalan %4,7’lik kısmını ise denizcilik, petrol ve doğalgaz sektörleri oluşturdu.