;
Ekonomi Politika

YK Enerji’nin İddiaları Yalanlandı: “Santrallar Üretimi Durdurursa Bölge Karanlığa Boğulmaz”

YK Enerji

TMMOB Elektrik ve Makine Mühendisleri Odaları, Muğla’daki linyit yakıtlı santralların üretimlerini durdurmaları halinde, Muğla ve Ege Bölgesi’nde büyük kesintiler olacağı, bölgenin karanlığa boğulacağı iddialarını yalanladı.

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nı maden sahası için katletmek isteyen YK Enerji’nin kentteki linyit yakıtlı santralların üretimi durdurması durumunda büyük elektrik kesintileri yaşanacağı iddiasına TMMOB Elektrik ve Makine Mühendisleri Odalarından yanıt geldi. Odalar şirketin felaket senaryoları ile kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirtirken iddialara “Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallarının Ülke Geneli ve Ege Bölgesi Açısından Elektrik Üretimdeki ve Enterkonnekte Sistem İçindeki Yerleri” başlıklı çalışma ile cevap verdiler.

Analizde, Türkiye ve devamla Ege Bölgesi’nin kurulu gücü, yıllık elektrik tüketim ve üretimi, ülkenin 2021 yılı anlık azami elektrik enerjisi ihtiyacı (puant talep) irdelenirken, Ege Bölgesi’ndeki yeni elektrik santralı projeleri ele alınıyor. Aynı şekilde enterkonnekte sistemi ve Muğla Bölgesi inceleniyor ve santralların yakacağı kömürün temini için santral sahibi şirketlerin kurguladığı madencilik faaliyetleri ile ilgili bir ön değerlendirme yapılıyor.

Çalışmada, “Ege Bölgesi’nde de, ülkemize benzer olarak arz (üretim) kapasitesi, gerçekleşen talepten (tüketim) fazladır” denilirken şöyle devam edildi: “Ülkemizde elektrik üretim ve iletim alt yapısı güçlüdür. Kurulu kapasite anlık azami ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek düzeydedir. Santralların yıllık üretim kapasiteleri de gerçekleşen yıllık tüketimin çok üzerindedir. Ege Bölgesinde de, ülkemize benzer olarak arz (üretim) kapasitesi, gerçekleşen talepten (tüketim) fazladır. Ancak bölgede elektrik santralı yatırımları, özellikle yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere, hız kesmeden devam etmektedir.

“İhtiyaç Halinde Ülkedeki veya Bölgedeki Kapasite Besleyebilir”

Ülke genelindeki enerji arzının yönetimi, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesi enterkonnekte sistem ile diğer bölgelere bağlıdır. Diğer bölgeler ile yeterli miktarda elektrik enerjisi alış-verişi yapma imkanına sahiptir. Bölge içindeki yerleşim merkezleri de, enterkonnekte sistem ile birbirlerine bağlıdır. Bölge, ihtiyaç halinde, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğünün üretim/tüketim dengesini esas alan yönetimi altında, ülkedeki ve/veya bölgedeki kapasite ile beslenebilir.”

Açıklamada, özelleştirilmiş linyit yakıtlı üç eski kamu santralının yeni sahiplerinin, bölgede yeni açık ve kapalı kömür sahalarının açılmasına yönelik yoğun bir çalışmanın içine girdiği belirtilirken şöyle devam edildi: “Bu şirketler yıllardır karbon salımları ve özensiz açık maden işletmeciliği ile çevreye verdikleri zararın unutulacağını varsaydılar. Bölgenin bir yaşam alanı olduğunu, orman varlıklarını, zeytin bahçelerini, tarım alanlarını, tarihi ve kültürel eserlerle bezenmiş dokusunu, turizm, eko-turizm, agro-turizm potansiyelini yok sayıp, doğal çevreyi yıkma-yok etme de dahil, her ne pahasına olursa olsun, daha çok elektrik üretmek ve kazançlarını katlamak için yoğun bir kamuoyu oluşturma çabasına girdiler.

Ormanlarına, bahçelerine, tarihlerine, üretim ve yaşam alanlarına sahip çıkan yurttaşların oluşturduğu yerel yapılar, yıkım planlarına ve girişimlerine karşı direniyor.”

Bahsi geçen 3 santralda üretimin durdurulmasının kenti, bölgeyi veya Türkiye’yi etkilemeyeceği belirtilen analizde, “Burada yer alan bilgi ve veriler, Muğla’da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarının elektrik üretimini durdurmaları veya sona erdirmeleri halinde, durumun, gerek yıllık toplam tüketim, gerek anlık ihtiyaç (puant talep) ve gerekse elektrik şebekesi sisteminin işlerliği açısından, Muğla İlini, Ege Bölgesini ve Türkiye enterkonnekte sistemini olumsuz etkilemeyeceğine işaret etmektedir” deniliyor.