;
Politika

Yeşil Politika Okulu Açılıyor

Yeşil Düşünce Derneği’nin düzenlendiği Yeşil Politika Okulu, 13 Temmuz-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru için son tarih 3 Temmuz. 

13 Temmuz – 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Yeşil Politika Okulu, Yeşil Düşünce Derneği’nin geçmiş yıllarda da hayata geçirdiği bir eğitim programı. Yeşil Politika Okulu günümüzün toplumsal ve politik tartışmalarını yeşil düşünce ve yeşil politika temelleri üzerinden ele almak amacıyla oluşturulan bir müfredat doğrultusunda yeni katılımcılarını bekliyor.

Programda, yeşil politika çerçevesinde yaşamın tüm alanlarının çeşitlilik, eşitlik, demokrasi ve haklar meseleleri bütüncül bir politik perspektifle ele alınacak. İklim krizi ve Türkiye’nin iklim politikaları, doğa korumacılık anlayışı, LGBTİQ+ ve kadın hakları, yurttaşlık ve azınlık hakları, barış politikaları, kırsal yaşam ve kent politikaları gibi konular uzman eğitimcilerin yürütücülüğü ile çevrimiçi ortamda hayata geçirilecek.

Katılım koşulları ise;

  • Çevrimiçi Eğitim Programı süresince haftada 4-5 güngerçekleşecek ve ortalama 8 saat ayırmayı gerektirecek derslere aktif katılım sağlamak (Program boyunca zorunlu haller koşuluyla en fazla 2 derste yer almama durumu kabul edilebilecektir)
  • Çevrimiçi Eğitim Programı süresince verilecek gerekli okumaları ve ödevleri yapmak, online canlı ders ve sunumlara katılmak (Her modül için ortalama üç online canlı ders yapılacak ve bir sunum ve tartışma programı olacaktır.)
  • Eğitim kapsamındaki sekiz modülden birinin sunum grubunda yer almak ve ders içeriği ile ilgili grup katılımcıları ile bir tartışma oturumu düzenlenmesinde rol almak (Her modülün sonunda eğitim katılımcıları tarafından bir sunum grubu oluşturulacaktır)
  • Program sonrası yeşil hareketin yaygınlaşması için program ekibi ile çalışmaya devam etmek.

Bu kapsamda;

  • Yerelde politik ve ekolojik mücadele alanlarında aktivizm yapan ve yapma motivasyonu olan kişiler,
  • Kimlikleri sebebiyle ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz alan kişiler,
  • Yeşil politika perspektifini çalışma alanları, bulunduğu örgüt ya da yerelde yaygınlaştırmak isteyen kişiler programa başvurabilirler.

Not:  Yeşil Politika Okulu’na 100 TL bağış karşılığında kayıt yapılacaktır. Bağışsız katılım kotası doğrultusunda bu kontenjandan yararlanmak isteyen başvuru sahipleri başvuru formunda ilgili kutucukları doldurabilirler. Çevrimiçi Yeşil Politika Okulu ticari bir program değildir. Bağış uygulaması katılımcıların devamlılığını sağlamak için belirlenen bir uygulamadır. Program kontenjanı 40 kişidir. Katılımcılar, cinsiyet, coğrafi ve yaş kriterlerine göre bir denge oluşturularak belirlenecektir.

Başvuru Takvimi

24 Haziran-3 Temmuz:                    Başvuru süreci

6 Temmuz Pazartesi:                        Başvuru sahiplerine sonuçların iletilmesi

7-8 Temmuz Salı Çarşamba:          Kayıt için bağışların yapılması.

10 Temmuz Cuma:                            Kesin kayıt listesinin oluşması ve programın katılımcılarla paylaşılması.

Buradan başvuruda bulunabilirsiniz.