;
Politika

Yeşil Düşünce Derneği Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı Türkçeleştirdi

Yeşil Düşünce Derneği Yeşil Ekonomi Çalışma Grubu, Avrupa Komisyonu tarafından kaleme alınan ve 2019 yılında çağrısı yapılan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı Türkçeye çevirdi.

Yeşil ekonomi, ekoloji, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, demokrasi ve medya alanlarında çalışan Yeşil Düşünce Derneği, Avrupa Komisyonu tarafından kaleme alınan ve 2019 yılında çağrısı yapılan  Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı dilimize kazandırdı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık krizinin yarattığı süreçte, Yeşil Yeni Düzen’e  odaklanan YEÇG, derneğin benzer çalışmalarında olduğu gibi; pratik uygulamalar ve akademik çalışmaları birlikte yürüterek, toplumun ilgili kesimleriyle paylaşmayı önemsemektedir. Bu bağlamda, iklim krizi ve ekolojik krize karşı yeni bir ekonomik büyüme stratejisi sunan Avrupa Yeşil Mutabakatı, anlaşılması ve anlatılması gereken önemli bir metin olarak önceliğimiz olmuştur.

İklim kriziyle mücadelede diğer küresel aktörlere göre daha etkin roller üstlenen Avrupa Birliği için bile,  kalıcı ve etkili bir dönüşümün mekanizmalarının ilk kez bu kadar net tanımlanmış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hem iklim krizi hem de ekolojik krizin sınır tanımayan, küresel çapta çabaları gerektiren zorluğu, metnin içeriğinde sıkça vurgulanarak, birlik dışı aktörleri de kapsayıcı bir yaklaşımın altı çizilmiştir. Entegrasyon ve bunun tüm gerekleri için birlik imkanlarının kullanılabilirliği, birlik dışındaki partner ülke ve kurumlar için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için AB ekonomisini şekillendirmeyi odağına alan Avrupa Yeşil Mutabakatı, bunun için belirlediği hedef ve araçları ihtiyaçlar doğrultusunda zamanla güncelleyerek geliştirecektir.”

“Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı(decoupling) ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren stratejisiyle, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır” denilen açıklamaya şu şekilde devam edildi: “Böylece, ana çerçevesini sunduğumuz Avrupa Yeşil Mutabakat belgesinin bütüncül çevirisinin ilgi görmesi ve yaygınlaştırılmasını, yeşil yeni düzen perspektifimizin oluşmasında önemli bir ilk adım olarak görüyoruz.”

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkçesine buradan ulaşabilirsiniz.