;
Ekonomi Politika

Yeşil Banka Tasarım Zirvesi’ne Türkiye’den de Katılım

Küresel GSYİH’nın %26’sını, küresel karbon emisyonlarının ise %43’ünü temsil eden, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 23 gelişmekte olan ülke, temiz enerji yatırımını geliştirecek yeni bir model oluşturmak için bir araya geldi.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülke, gelişmiş ekonomilerde kendini kanıtlamış ulusal yeşil finans kurumlarının nasıl kurulacağını tartışmak üzere bugün Paris’te bir araya geldi. Yarına kadar (19 Mart) devam edecek toplantıya özel bankalar ve kalkınma finans kurumları da katılıyor.

Yeşil Banka Tasarım Zirvesi, kalkınma hedeflerini desteklerken kârlı, etkili ve hızlı bir enerji geçişi sağlayan finans yollarını düzenlemek ve aktarmak için önemli bir dönemeç olarak görülüyor. Zirve, yeşil banka tasarımı için yeni küresel bir platformun ve hükümetler, hayırseverler ve özel sektör tarafından desteklenen oluşumun tasarımını başlatmayı hedefliyor.

Zirvenin ana destekçisi ClimateWorks Foundation’dan Ilmi Granoff zirve hakkında şunları söylüyor: “Girişimci ve ticari fikirlere sahip yeşil bankalar, sanayileşmiş ekonomilerde düşük karbonlu ekonomide özel sermaye oluşumunu hızlandırdı ve kıt mali kaynakların etkisini en üst düzeye çıkardı. Bu kurumlar, her kamu dolarının daha değerli olduğu ve düşük karbonlu kalkınmaya duyulan ihtiyacın aynı derecede önemli olduğu, gelişmekte olan pazarlarda büyük bir umut vaat ediyor”.

Zirveye katılan 23 ülke arasında; Asya’dan Çin, Hindistan, Vietnam, Malezya, Moğolistan, Endonezya, Kamboçya ve Kırgızistan; Afrika’dan Nijerya, Ruanda, Güney Afrika, Mısır, Kenya, Angola; Latin Amerika’dan Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru; Orta Doğu’dan Lübnan ve Doğu Avrupa’dan Türkiye ve Ukrayna bulunuyor.

Bu ülkeler birlikte, küresel nüfusun yaklaşık %56’sını, küresel GSYİH’nın %26’sını, gelişmekte olan ülke GSYİH’sının %69’unu, yakıt tüketiminden kaynaklanan küresel karbondioksit emisyonlarının %43’ünü ve gelişmekte olan ülke emisyonlarının %71’ini temsil ediyor.

Bu ülkeler, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, düşük karbonlu ulaşım ve diğer karbon yoğun sektörlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli sermayenin sağlanmasında özellikle etkili olduğu kanıtlanan kurumsal yanıtlara yani yeşil bankalara odaklanarak gelecekteki emisyonlarını kontrol altına alıyorlar.  Avustralya, Birleşik Krallık, New York Eyaleti ve diğer bölgelerdeki yeşil kamu bankaları, temiz teknolojilere yapılan özel yatırımları engelleyen pazar başarısızlıkları ile mücadelede başarılı oldukları kanıtladılar.

Toplantıyı düzenleyenler arasında bulunan Rocky Mountain Enstitüsü’nden Paul Bodnar gelişmekte olan ülkelerin yeşil bankalara gösterdiği ilginin nedenini şu şekilde açıklıyor: “Gelişmekte olan ülkeler dekarbonizasyon konusunda ciddiyetlerini artırıyorlar ancak ekonomik büyüme ve geniş tabanlı kalkınma üzerine daha güçlü bir şekilde odaklanmaları gerekiyor. Başarı, finansmanı doğru yatırım türlerine yeterince hızlı bir şekilde yöneltebilme yeteneğine bağlıdır. Bu yüzden çoğu ülke bu süreci güçlendirmek için yeşil bankalar üzerine araştırmalar yapıyorlar”.