;
Ekonomi

Yeni Rapor: Sigorta Şirketleri Kömüre Sırt Çeviriyor

Polonyalı Development YES – Open Pit Mines NO (Kalkınma EVET- Açık ocak madenler HAYIR) kuruluşu tarafından yayımlanan “Kömür Sektörü Reasüransında Karşılaşılan Zorluklar” raporu, küresel sigorta ve reasürans piyasalarındaki yeni trendleri ve bunun kömür altyapıları üzerindeki etkileri ortaya koyuyor.

Küresel enerji sigortalama ve reasürans şirketleri, iklim krizinin hem fiziksel hem piyasa etkileri nedeniyle ortaya çıkan zorluklardan dolayı bir değişimden geçiyor. Sektördeki başlıca aktörler kömürden çekilme kararları alıyorlar. Avrupa’da ve küresel ölçekte yapılan iklim risk analizleri ile kömür yakıtlı enerji üretiminin yükselen sigorta maliyetleri bu sektörlerin düşük karbonlu yatırımlara ağırlık vermeleri gerektiğine işaret ediyor.

2019 itibarıyla, bir kısmı Türkiye’de hayat-dışı sigorta sektöründe aktif olan AXA, Allianz, Generali, Hannover Re, Mapfre, Munich Re, SCOR, Swiss Re, Talanx, Zurich, Vienna Insurance Group (VIG) ve Uniqa gibi Avrupalı sigorta ve reasürans devleri, kömürden çekileceklerini duyurdular. Paris Anlaşması’nın öngördüğü, küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurmak için önümüzdeki günlerde daha fazla sigorta ve reasürans şirketinin de kömürden çekilme kararı alması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen sigorta brokerı Willis Towers Watson’ın son raporunda, iklim krizinin etkileri yüzünden sigorta ve reasürans şirketlerinin orta-uzun vadede karşı karşıya kalacağı risklere yer veriliyor. Bu çalışmaya göre sektörü bekleyen ana riskler şöyle:

1) Aşırı hava olayları nedeniyle ortaya çıkacak fiziksel riskler, hasar ve kayıplar;

2) Düşük karbonlu ekonomiye geçişte kömür varlıklarının ciddi oranda değer kaybetmesiyle ortaya çıkacak geçiş riskleri;

3) İklim davaları gibi kömür yatırımcıları ve finansörlerini iklim krizinden sorumlu kılacak sorumluluk riskleri.

Polonyalı Development YES – Open Pit Mines NO (Kalkınma EVET- Açık ocak madenler HAYIR) kuruluşu tarafından, yayınlanan “Kömür Sektörü Reasüransında Karşılaşılan Zorluklar” raporu da küresel sigorta ve reasürans piyasalarındaki yeni trendleri ve bunun kömür altyapıları üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Rapor ayrıca küresel değişimin yerel piyasa etkilerini Çekya, Polonya, Bulgaristan ile Adria Bölgesi ve Balkanlar örnekleri üzerinden inceliyor.

“Development YES – Open Pit Mines NO” finans kampanyaları sorumlusu Kuba Gogolewski de sigorta ve reasürans sektöründe yeni kömür altyapısını sigortalamada kısıtlamaların ve bu yönde taahhütlerin artığını belirterek; “Bu durum, başta yeni kömür santrallarında ve madenlerinde reasürans arzı olmak üzere, kömürün sigortalanma fiyatlarını küresel olarak zorluyor ve sınırlıyor. Türkiye’deki sigorta ve bankacılık sektörleri de iç piyasada ne kadar risk üstlenebileceklerini değerlendirmek durumunda” diyor.