;
Ekonomi

Yeni Rapor: Kalkınma Bankaları Paris Anlaşması ile Uyumlu Değil

Düşünce kuruluşu E3G’nin yeni yayımladığı bir rapora göre, çok taraflı kalkınma bankaları (Multilateral Development Banks – MDBs) temiz yatırımlara yeterince hızlı yönelmiyor. Kuruluşun incelemeye aldığı altı banka arasında Inter-American Development Bank (IDB) ilk sıraya yerleşti.

Düşünce kuruluşu E3G tarafından hazırlanan yeni bir rapor, çok taraflı kalkınma bankalarının (Multilateral Development Banks – MDBs) yatırım portföylerini iklim dayanıklı yapma taahhütlerinde geride kaldıklarını ortaya koyuyor. Kuruluş, önde gelen altı MDB’nin finansal akışlarını, Aralık 2017’de taahhüt ettikleri Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu hale getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeyle değerlendirdi.

Çalışmanın sonuçlarına göre The Inter-American Development Bank (IDB) listede ilk sırada yer alırken European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ise son sırada bulunuyor. Araştırma, listede yer alan hiçbir bankanın Paris Anlaşması ile kabul edilen 1,5-2 derece küresel ısınma sınırı ile tamamen aynı çizgide olmadığını da belirtiyor.

E3G’nin üst düzey politika danışmanı ve raporun başyazarı Helena Wright, bankaların yatırımlarını temiz enerji alanında artırırken, kirli enerjiye hâlâ çok fazla para yatırdığını ifade ediyor: “İklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için fosil yakıtlardan acil vazgeçmemiz gerekiyor. Bu sebeple fosil yakıtlara yatırım yapmak için kıt miktardaki kamu finansmanı kullanılmamalı. Paris hedeflerine ulaşmaktan çok uzak olduğumuz göz önüne alındığında, tüm kamu kurumlarının geçişi desteklemek için radikal reformlar yapması gerekecek ”. Kalkınma bankaları gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre destek sağlarken yatırımın nereye yapılacağı üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Wright da kalkınma bankalarının liderliğinin, standart belirleyiciler olmaları ve dünya çapında finans kurumları için güçlü bir sinyal gönderebilmeleri nedeniyle önemli olduğunu vurguluyor.

MDB’lerin kendi tahminlerinde 2016 yılında 27 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünde bulunacakları belirtiliyordu, ancak rapora göre: “Bunların çoğu, enerji ile ilgili iklim projelerine olduğu kadar fosil yakıtlara da harcanıyor”.

Listede ilk sırayı alan IDB’den Amal-Lee Amin, sürdürülebilir altyapıya artarak yapılan yatırımların “öncelikli bir anahtar alan”, Paris Anlaşması’na uyumun ise “süreklilik arz eden bir süreç” olduğunu belirtiyor.