;
Bilim Politika

Yeni Rapor: AB ülkeleri Paris Anlaşması’na Uygun Hareket Etmiyor

Haber: Gülce Demirer

Yeni yayımlanan bir rapora göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Paris Anlaşması taahhütlerine uygun bir şekilde hareket etmiyor. Climate Action Network’un (CAN) yayımladığı rapora göre İsveç, AB ülkeleri arasında anlaşmanın iklim ve enerji hedeflerine ulaşmasında iyi bir yol kat ederken, diğer ülkelerin karbon emisyon oranlarını belirlenen sıcaklık limitlerine uygun şekilde düşürmeleri için politikaların geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Climate Action Network’ün (CAN) yayımladığı yeni bir rapora göre, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi Paris Anlaşması kapsamında taahhüt ettikleri yönergelerin sürecini durdurmuş bulunuyor. CAN direktörü Wendel Trio yaygın bir kararlılık eksikliği yaşandığını “Bütün AB ülkeleri Paris Anlaşması’nı imzalamış bulunsa da, pek çoğu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmekte başarısız oluyor. Ülkelerin, hem yerel hem AB düzeyinde daha iddialı iklim ve enerji politikaları izleyerek üst sıralara yerleşmelerine acilen ihtiyaç duyuyoruz” sözleriyle belirtiyor.

Paris Anlaşması’nın belirlemiş olduğu sıcaklık limitleri ile anlaşma kapsamındaki tüm ülkeler tarafından vaat edilen karbon emisyon taahhütleri arasında büyük bir fark olduğu göze çarpıyor. Önümüzdeki yıllarda 2030 için ülkelerin bu açığı kapatmak adına daha iddialı hedefler önermeleri bekleniyor.

AB, bir süredir kendisini iklim lideri ve “üst düzey hırslı koalisyon” lideri olarak konumlandırmış olsa da 2030 için güçlü hedefler sunamıyor. Yeni hedefler belirlemesi beklenen Avrupa Komisyonu ise bu konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmuyor.

İsveç, 2020 için iklim ve enerji hedeflerine ulaşma yolunda ilerleyerek CAN sıralamasında birinci sırada yer alıyor ve Paris Anlaşması’ndaki taahhüdüne bağlı olarak 2045’e kadar karbon nötr olmayı hedeflemesi nedeniyle çalışmalarını bu alanda önemli ölçüde yoğunlaştırıyor. İsveç ayrıca, AB seviyesinde emisyonları 2030 yılına kadar %55’e düşürmeyi (mevcut hedef %40) ve en geç 2050’de net sıfır-karbon olmayı amaçlamak gibi daha büyük eylemleri de destekliyor.

29 ülkenin bulunduğu CAN sıralamasında en son sıraya yerleşen ülke ise Polonya. Ülke, AB’nin madencilik bölgelerinin ekonomilerini şekillendiren en büyük kömür tüketicilerinden biri. Polonya aynı zamanda fosil yakıt kullanımından kaynaklanan kirlilik ile de mücadele ediyor. Ülkede her yıl hava kirliliğine bağlı olarak 45 bin kişi hayatını kaybediyor.

Marshall Adası Adalet Bakanı David Paul ise, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada AB’nin hedeflerini 2020’ye kadar “yükseltmesi” ve bu konuda “dünyayı yönetmesi” gerektiğini ifade etti.