;
Politika

Yeni Çalışma: Türkiye’nin Yüzde 84’ü Paris Anlaşması’nı Destekliyor

Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni araştırma, dünyanın dört bir köşesinden insanların, iklim değişikliği konusunda yüksek düzeyde endişe duyduğunu ve hükümetlerin bu konuda harekete geçmesini istediklerini ortaya koyuyor. Türkiye özelinde ise ankete katılanların %84’ünün Paris Anlaşması’nı desteklediği görülüyor.

Yale Üniversitesi İklim değişikliği İletişim Programı araştırmacılarının 30 farklı ülkede, Facebook kullanan örneklem gruplarla gerçekleştirdiği, insanların iklim değişikliğine yönelik tutumları hakkında yapılan bu anket çalışmasında, Türkiye de yer alıyor.

Rapor her konu başlığı için ülke düzeyinde sonuçları gösteriyor. Küresel düzeyde şu bulgular öne çıkıyor:

  • Anket yapılan her ülkedeki vatandaşların ezici çoğunluğu artık iklim değişikliğinin gerçekleştiğine inanıyor (%78-94 arasında değişiyor). İklim inkarcılığı, her yerde nüfusun küçük bir kısmıyla sınırlı kalıyor (%2-12 arasında değişiyor).
  • Gelecek nesiller için duyulan endişe ön plana çıkıyor: Tüm ülkelerde çoğunluk, iklim değişikliğinin kendilerine zarar vereceğini kabul ediyor. Anket yapılan ülkelerin çoğunda insanlar iklim değişikliğinin gelecek nesillere “çok büyük zarar” vereceğine inanıyor.
  • Ankete katılan her ülkedeki insanların çoğunluğu, iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için Paris İklim Anlaşması’na ciddi destek veriyor. Bununlar birlikte, iklim değişikliğinin hükümetlerin en yüksek öncelikleri arasında olması gerektiğine inanıyor.

Türkiye’den Paris Anlaşması’na Büyük Destek 

Türkiye ile ilgili sonuçlara bakıldığında ise çalışmada, Türkiye’den verilen yanıtların büyük çoğunluğunda insanların iklim değişikliği ile ilgili daha çok bilgiye ihtiyacı olduğu öne çıkıyor.

Türkiye’den ankete katılanların %84’ü Paris Anlaşması’nı destekliyor. Yine Türkiye’den anketi yanıtlayanların yarısından fazlası, iklim değişikliğinin insan faaliyetleri kaynaklı, acil bir tehdit olduğuna inanan ve iklim politikalarını güçlü bir şekilde destekleyen “çok endişeli” grubunda yer alıyor.

Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan “İklim Değişikliği hakkında Uluslararası Kamuoyu” (International Public Opinion on Climate Change) isimli araştıramaya buradan ulaşabilirsiniz.