;
Politika

Yeni Çalışma: Kuzey Ormanları Sınırlarındaki 11 İlin 10’unda Tahrip ve Tehdit Var

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından hazırlanan rapora göre Kuzey Ormanları sınırlarına dahil edilen 11 ilin 10’unda tehdit, tahrip veya savunma niteliğinde izlemede bulunuldu. Rapor ayrıca 2020’nin son üç ayında en çok rastlanılan izleme konusu kuraklık olduğunu gösterdi.

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, yedi yıldır sürdürülmekte olan Kuzey Ormanları Savunması’nın faaliyetlerine katkı vermek, Kuzey Ormanları’nı koruma ve onarma çalışmalarının parçası olmak amacıyla hazırladığı İzleme Raporu’nun ikincisini yayımladı.

Raporda Ekim-Kasım-Aralık aylarında Kuzey Ormanları (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ile Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan ormanlar) coğrafyasında, flora ve faunasında, yaban hayatında, içinde ve çevresinde yer alan insan yerleşmelerinde, ekosistemi tehdit ve tahrip eden insan faaliyetleri takip edildi.

En Çok Tehdit veya Tahrip Altındaki Bölge Trakya

Yayımlanan raporda Kuzey Ormanları sınırlarına dahil edilen 11 ilin 10’unda tehdit, tahrip veya savunma niteliğinde izlemede bulunuldu. 1’inci Bölge olarak nitelendirilen Trakya Bölgesi termik santrallar, maden ocakları, sanayi baskısı gibi nedenlerle tehdit ve tahribin en çok olduğu yer oldu. Burada 88 adet tehdit veya tahrip tespit edildi.

İstanbul Çevre Düzeni Planı İhlal Ediliyor

Yüzölçümü sebebiyle başlı başına bir bölge olarak belirlenen İstanbul hakkında ise “Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan bu kent üzerindeki ve çevresindeki yapılaşma, gelişme ve büyüme baskısı sebebiyle yoğun bir tehdit ve tahrip altındandır” denildi.

İstanbul’un anayasası olarak kabul edilen 1\100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul’un Kuzey’inin korunması ve o bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir olması ve bölgenin yapılaşmaya açılmaması gerektiğinin belirtildiği hatırlatılan raporda şu ifadeler yer aldı: “Bu planı delip yoğun tahrip eden ve tehdit etmeye devam eden projeler ise; 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolları, 3. Havalimanı ve son olarak da gündemden düşmeyen Kanal İstanbul’dur.”

En Sık Rastlanan Konu Kuraklık

Raporda en çok rastlanılan izleme konusunun ise kuraklık olduğu belirtildi. Üç aylık sürede 55 kuraklık haberinin yer aldığına değinilen raporda “Kuraklık izlemeleri, Aralık ayında yoğunlaşmış olup 31 adettir. Bunun önemli nedeni ise yapılaşma, betonlaşma, ekosistem parçalanmaları, habitat kayıpları nedeniyle her geçen gün etkisi daha da yoğun bir şekilde hissedilen iklim krizidir” denildi.

 Kuraklık ile ilgili en çok haber 31 adet ile Aralık, 13 adet ile Kasım ve 11 haber ile Ekim ayı oldu. Raporda “Kuraklık ile ilgili izlemelerin %30’u baraj doluluk oranları ve kuruması, %18’i göl kuruması, %14’ü derelerdeki su seviyesi azalması ve su krizi konularında yoğunlaşmıştır” tespiti yer aldı.