;
Bilim İklim Panosu

Yeni Çalışma: Avrupalıların Yüzde 17’si İklim Değişikliğini Ulusal Tehdit Olarak Tanımlıyor

Yeni yayımlanan anketin sonuçları, Avrupalıların %17’sinin iklim değişikliğini en büyük ulusal tehdit olarak tanımladığını ortaya koydu.

İngiliz YouGov kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı anketin sonuçlarına göre Avrupa vatandaşlarının yaklaşık beşte biri göçü en büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. İklim değişikliği ise listede %17 ile ikinci sırada yer alıyor.

Anket 13 Avrupa Birliği (AB) ülkesi (Almanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya) ile İngiltere vatandaşları arasında yapıldı.

Ankete katılanların %21’i göçü ulusal güvenlik tehditleri arasında en üst sıraya koydu, iklim değişikliği ise %17 ile ikinci sırada yer aldı. Göçü ülkesi açısından tehdit olarak görenlerin en fazla olduğu ülke Yunanistan. Yunanların %64’ü göçün ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtirken Alman vatandaşları arasında böyle düşünenlerin oranı %24 oldu.

Ankete katılan Alman vatandaşlarının %16’sı iklim değişikliğini en büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Polonya vatandaşlarının %24’ü, Danimarka vatandaşlarının %21’i de aynı fikirde. Terörizmi ulusal güvenlik tehdidi olarak sayanların oranı ise AB genelinde sadece %13. Bu oran Fransızlarda en yüksek olmak kaydıyla %23, Britanya vatandaşlarında ise %21.

YouGov’un Almanya, İngiltere, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya vatandaşları arasında yaptığı ankete 21.779 kişi katıldı. Katılımcılar 17-29 Nisan 2020 tarihleri arasında soruları internet üzerinden yanıtlandırdı.