;
Ekonomi Politika

Yeni Çalışma: 10 Kişiden 9’u “BM Plastik Kirliliği Sözleşmesi”ni Destekliyor

Tek kullanımlık plastiklere karşı tutumları ortaya koyan yeni bir rapora göre, ankete katılanların %90’ı, plastik kirliliği krizini etkili bir şekilde ele almak için küresel bir plastik sözleşmesinin önemli olduğuna inanıyor. Türkiye’de katılımcıların % 89’u ‘BM Sözleşmesi gerekli’ diyor.

Küresel araştırma şirketi Ipsos’un Plastic Free Vakfı için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkede, 16 – 74 yaş arasında 20 bin 513 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı. WWF işbirliğiyle anket sonuçlarının analiz edildiği bir rapor yayımlanarak, dünya kamuoyunun tek kullanımlık plastiğe ilişkin tutumu ortaya kondu.

Katılımcıların Yüzde 90’ı “BM Sözleşmesi Gerekli” Diyor

Çarpıcı veriler içeren ve alanında ilk olan rapora göre, ankete katılanların dörtte üçü tek kullanımlık plastiklerin en kısa sürede yasaklanması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların % 85’i plastik ambalajların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinden üreticilerin ve perakendecilerin sorumlu olması gerektiği konusunda hemfikir.

Ankete katılanların % 82’si ise mümkün olduğunca az plastik ambalaj içeren ürünler satın almak istediğini belirtiyor. Satın alma alışkanlıklarına ilişkin bu soruya aynı cevabı verenlerin sayısında pandemi öncesine kıyasla  % 7’lik bir artış olduğu dikkat çekiyor.

Ankete katılan her 10 kişiden dokuzu ise plastik kirliliği krizi ile etkili bir şekilde mücadele edebilmek için küresel bir Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin önemli olduğu görüşünde. % 90’ı bulan düzeyindeki bu toplumsal talebin, yasal olarak bağlayıcı bir küresel anlaşmanın kabul edilmesiyle sonuçlanması bekleniyor.

Araştırma Yapılan Ülkeler Arasında Türkiye de Var

Söz konusu araştırmanın gerçekleştirildiği 28 ülke arasında Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İngiltere, ABD, Brezilya, Şili, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Malezya, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye yer alıyor. Türkiye’de katılımcıların %89’u “BM Sözleşmesi gerekli” diyor.

WWF ve Plastic Free Vakfı, BM üye ülkelerini Şubat sonunda düzenlenecek BM Çevre Asamblesi’nde plastik kirliliğine karşı halkın talebini yansıtan ve yasal olarak bağlayıcı bir küresel sözleşme için müzakereleri başlatmaya çağırıyor. BM’den plastiklerin yaşam döngüsünün tamamını kapsayan ve uygulama alanı geniş bir anlaşma kararı çıkmazsa, plastik kirliliği krizini kısa sürede çözmenin mümkün olmayacağı belirtiliyor.

Çalışmanın sonuçlarını yorumlayan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, kutuplardan en ücra adalara, deniz yüzeyinden en derin okyanus çukuruna kadar plastik kirliliği ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatarak şu görüşleri dile getirdi: “Her yıl yaklaşık 19 ila 23 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Tüm dünya liderlerine çok geç olmadan harekete geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanlar görüşlerini açıkça belirttiler. 2030’a kadar plastik kirliliğine bir son vermek üzere, plastik yaşam döngüsünün tamamını ele alan ve yasal bağlayıcılığı olan kuralların ve düzenlemelerin yer aldığı küresel bir plastik anlaşması kabul etmek için liderlerin önünde önemli bir fırsat, üzerlerinde de büyük bir sorumluluk var. Plastik çöp krizini çözmek için son şansımız bu.”

Araştırmanın sonuçları aşırı plastik tüketimi ve kirlilik sorunu katlanarak arttıkça, krizle ilgili kamuoyu bilinci ve kaygı düzeyinin de arttığını ortaya koyuyor.  WWF’in uluslararası düzeyde yayımladığı  “Denizlerdeki Plastik Kirliliğinin Denizel Türler, Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemler Üzerindeki Etkileri” başlıklı son raporu da ekolojik riskleri ortaya koyarak denizlerdeki plastik kirliliği 2050’ye kadar dört katına çıkacağına; 2100 yılına kadar mikroplastiklerde 50 kat artış görülebileceğine dikkat çekiyor.

Plastic Free Vakfı Kurucusu ve İcra Direktörü Rebecca Prince-Ruiz de araştırmayı değerlendirerek “İnsanların büyüyen plastik kirliliği krizinden son derece kaygı duyduğunu biliyoruz. 2021’de tüm dünyada yaklaşık 140 milyon kişi ‘Plastiksiz Temmuz’ hareketine katıldı. Ancak bireysel eylem yeterli değil. İnsan ve çevre sağlığının plastik kirliliği tehdidi altında olmaması için plastiklerle ilişkimizi yeniden çerçeveleyen net ve iddialı kurallar ve hedefler konması gerekir. Anket, dünyanın dört bir yanından pek çok insanın karar alıcılara eylem çağrısında bulunduğunu açıkça gösterdi” dedi.