;
Bilim

Yeni Araştırma: Her 10 Kişiden En Az Altısı İklim Değişikliğinden Endişeleniyor

“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırması, iklim değişikliğinin Türkiye’de her 10 kişiden en az altısının endişelendiği bir konu olduğunu gözler önüne seriyor.

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından yapılan “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırmasına göre Türkiye’de her 10 kişiden en az altı kişi iklim değişikliğinden endişeli olduğunu belirtiyor. Çalışma kapsamında görüşülen kişilerin %15’i çok endişeli olduğunu ifade ederken, %46’sı ise endişeli olduğunu belirtiyor.

“İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne ka­dar endişelisiniz?” sorusu siyasi tercihlerle karşılaştırıl­dığında ise İyi Parti’ye oy verenlerin iklim konusunda en endişeli olanlar olduğu görülüyor. AK Parti’ye oy verenlerin %42’si endişeli, %9’u ise çok endi­şeli olduğunu ifade ediyor. CHP’li seçmenlerin ise % 23’ü çok endişeli olduklarını, %48’i endişeli olduklarını belirtiyor.

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından 2018 yılında yapılan benzer bir çalışma da toplumun %86,8’inin iklim değişikliğinin yaşandığını düşündüğünü ortaya koymuştu. Geçtiğimiz yıla göre, iklim değişikliği konusunda “çok endişeliyim” diyenlerin oranı azalmış olsa da, ik­lim değişikliğinin toplumun büyük bölümü için önemli bir kaygı alanı olmaya devam ettiği söylenebilir.

Araştırma kapsamında, Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin ne zaman hissedileceğine dair bir soru da yöneltildi. Türkiye’de her iki kişiden biri, “iklim değişikliğinin etki­lerini şimdiden hissediyoruz” derken, bu soruya “gelecek 10 yılda hissedeceğiz” diyenlerin oranı %12 oldu. Toplumun % 3’ü etkilerin hiç hissedilmeye­ceğini düşünürken, %23’ü ise “bilmiyorum” yanıtı verdi.

İklim değişikliğinden “çok endişeliyim” diyenlerin %77’si, “endişeliyim” diyenlerin ise %64’ü Türkiye’nin şu anda iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Climate Change Perception in Turkey 2019 Survey