;
Ekonomi Politika

Yeni Anket: Türkiye’nin Enerji Konusundaki En Büyük Sorunu Dışa Bağımlılık, Çözüm Temiz Enerjide

enerji

Toplumun %55’i Türkiye’nin enerji konusundaki en önemli sorununun dışa bağımlılık olduğunu söylerken, toplumun %56’sı bunun önüne geçmek için öncelikli olarak güneş, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara yönelmemiz gerektiğini düşünüyor.

Temiz Enerji Haber Portalı ve KONDA Araştırma, Türkiye’de toplumun yenilenebilir enerji hakkındaki fikirlerini ve enerji bağımlılığı konusundaki algısını ölçmek için gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye çapında 2510 kişiyle yapılan anket, küresel enerji krizinin gündemde olduğu bir dönemde Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun enerjiye ve elektrik tüketimine bakış açısını, aynı zamanda çözüm önerilerini irdemeleyi amaçladı.

Toplum Türkiye’de enerji konusundaki en büyük sorunu %55 oranla enerjide dışa bağımlılık olarak tanımlarken, eğitim seviyesi ve hane geliri arttıkça bu oran da artış gösteriyor. Enerjinin pahalı olması ise %30 oranla ikinci büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Araştırma aynı zamanda toplumun enerji bağımlılığına ilişkin endişesini de ortaya koydu. Enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun %64’ü “çok endişeli” olduğunu belirtirken, “endişeliyim” diyenlerin oranı ise %15 oldu. Başka bir deyişle, her beş kişiden dördü Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmasından endişe duyuyor.

Dışa bağımlılığın önüne geçmek adına hangi kaynaklara yönelmek gerektiği sorusuna gelen cevaplarda da %71 ile güneş enerjisi ve %64 ile rüzgar enerjisi ön plana çıkıyor.

Yüksek Elektrik Fiyatlarına Çözüm Yenilenebilir Enerji

Çalışmaya katılanların % 56’sı başta doğalgaz ve petrol olmak üzere ithal yakıtlardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için güneş ve rüzgar enerjisine geçmeyi öncelikli çözüm olarak belirtiyor. Aynı zamanda katılımcıların %69’u kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yerine daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmaya başlanırsa elektrik fiyatlarının azalacağını düşünüyor.

Çalışmaya göre, eğitim seviyesi arttıkça yenilenebilir enerji hakkında fikir sahibi olanların sayısının arttığı görülüyor. Yenilenebilir enerji hakkında en az fikir sahibi olanların ev kadınları olduğu görülürken, en çok fikir sahibi olanların ise beyaz yaka çalışanlar olduğu ortaya çıkıyor.

Toplumun Yarısı Güneş ve Rüzgardan Sağlanacak Elektrik için Faturasında Artışa Razı

Yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı olumlu bakışı gösteren bir diğer bulgu ise; toplumun yarısının güneş veya rüzgardan üretilecek elektriği kullanmak için faturasında belli miktarda bir artışa razı olması.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek enerjiyi kullanmak için elektrik faturasında belli oranda bir artışa razı olacağını söyleyenlerin oranı %51 iken, yaş azaldıkça ve eğitim seviyesi arttıkça bu duruma razı olacağını söyleyenlerin oranı da artıyor. Ankete göre, faturasında %2’lik bir artışa razı olanların oranı %25 iken, toplumun %14’ü faturasında %10’luk bir artışa, toplumun %11’i ise faturasında %20’lik bir artışa razı.

Temiz Enerji Vakfı Başkanı Metin Atamer çalışmanın, enerji konusunda Türkiye’nin problemleri ve bu problemlere çare olabilecek çözümler hakkında toplum genelinde bir mutabakat olduğunu ortaya koyduğunu söylerken, “Toplumda her beş kişiden dördü enerjide bağımlılığı çok dert ederken, her beş kişiden üçü ise bağımsızlığa giden yolu güneş ve rüzgarda görüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemelerinin ayak sesleri gittikçe yaklaşırken, Paris Anlaşması’nı onaylayarak 2053 net sıfır hedefi koymuş bir ülkenin kömür, doğalgaz gibi yakıtlar yerine yenilenebilir enerji için atacağı her adımın toplum tarafından tam destek göreceğini söylemek yanlış olmayacaktır” dedi.

KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır ise bulguları şöyle yorumladı: “Pandeminin ardından gerek ekonomik, gerek siyasi belirsizlikler özellikle gençler olmak üzere bireylerin gelecek algılarını ve beklentilerini sıkıştırıyor. Dünya müthiş karmaşık ve belirsiz bir enerji krizi yaşıyor. Ülkemiz de bu krizden en çok etkilenen ülkelerden birisi. Son yıllarda sıklığını artırdığımız iklim, çevre ve enerji temalı araştırmalara göre iklim değişikliği ve enerji krizi günden güne bireylerin gündemlerinde ön sıralara yükseliyor. Güncel enerji tartışmalarının yanında toplumun enerji kullanımına bakış açısı ve tutumlarını birlikte okumayı sağlayan bu araştırmanın bize söylediği; enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun çok büyük kesiminin endişeli olduğu. Enerji güvenliği, enerjiye ulaşılabilirlik ve enerji maliyetleri bakımından yüzünü yenilenebilir enerjiye dönen bir kitle oluşmuş durumda. Bu kitle yaşamında pozitif etki yaratacağına inandığı değişimleri de hayata geçirme arzusunda. Bu niyetin kamu politikalarında karşılık bulması için araştırmanın sağladığı bulguların herkes tarafından okunması, anlaşılması ve toplumun ihtiyaç ve taleplerine göre hareket edilmesini önemli görüyoruz.”