;
Politika

Yeni Anket: Çoğunluk İklim Kriziyle Mücadele için Zaman Kalmadığını Düşünüyor

16 ülkede yapılan bir ankete göre, tüketicilerin yarısından fazlası iklim değişikliğiyle mücadelede kendi davranışlarının yardımcı olabileceğine inanıyor.

16 ülkedeki tüketici tutumları üzerine yapılan bir ankete göre, insanların küçük bir bölümü fark yaratmak ve küresel ısınmayı yavaşlatmak için hâlâ zaman olduğuna inanıyor.

55 yaş ve üzeri kişiler, davranışlarının çevre üzerinde olumlu bir fark yaratabileceğine en güçlü şekilde inanan grup. Mintel tarafından yapılan ankete göre Brezilya, İspanya, Kanada, İtalya, Çin ve Tayland’daki insanlar, şimdi harekete geçersek gezegeni kurtarmak için hâlâ zaman olduğu konusunda en iyimserler arasında yer alıyorlar.

Ortalama olarak, ankete katılanların %54’ü gezegeni kurtarmak için zaman olduğu konusunda hem fikir ve %51’i davranışlarının çevre üzerinde olumlu bir fark yaratabileceğine inanıyor.

Japonya ise en karamsar ülke konumunda. Görüşülen kişilerin yalnızca %15’i davranışlarının bir fark yaratabileceğine; %35’i ise gezegeni kurtarmak için zaman olduğuna inanıyor.

Anket Brezilya, Hindistan, Çin, Japonya, İngiltere, ABD, İtalya, İspanya, Güney Kore, Avustralya, Tayland, Kanada, İrlanda, Fransa, Polonya ve Almanya ile 16 ülkede gerçekleşti.

Anket, tüketicilerin, şirketlerin ürünlerini satın alıp almama konusunda bilinçli bir seçim yapabilmeleri için ürünlerinin çevresel etkileri konusunda net olmalarını istediklerini ortaya koydu.

Anket ayrıca, insanların %47’sinin üretim kaynaklı karbondioksit miktarı gibi çevresel etkiyi gösteren etiketler istediğini ve %42’sinin kullanılan litre su veya kat edilen mesafe gibi anlaşılır terimlerle etkiyi ölçen bilgi istediğini buldu.

Ankete göre katılanların %41’i şirketlerin kararlarının çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, topluluklar ve çevre üzerindeki etkisine yönelik B-Corp statüsü gibi tanınabilir bir sertifika görmek istiyor.

Anket ayrıca küresel ısınma için kimin sorumlu tutulacağına dair farklı görüşleri de ortaya çıkarıyor. Araştırmaya göre, tüketicilerin kendi ülkelerinin iklim değişikliğinden mustarip olduğunu düşünme olasılığı daha yüksek.

16 ülkeden tüketicilerin ortalama %44’ü yaşadıkları ülkenin iklim değişikliğinden mustarip olduğunu söylerken, ortalama %33’ü yaşadıkları ülkenin iklim değişikliğine katkıda bulunduğuna inanıyor.

İtalya (%20), Brezilya (%21), Güney Kore (%24) ve İspanya’daki (%29) katılımcılar ülkelerinin iklim değişikliğine katkıda bulunduğuna inanma olasılığı en düşük olanlar oldu. İngiltere (%44), Almanya (%45), ABD (%46) ve Kanada (%51) ülkelerinin suçlu olduğuna en çok inananlar oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı, Mayıs ayındaki yol haritasında emisyonları net sıfıra düşürmenin ayrılmaz bir parçasının bireysel tüketimin de düşürülmesi olduğunun önemini vurgulamıştı. Net sıfıra ulaşmak için gereken kümülatif emisyon azaltımlarının yarısından fazlasının tüketici tercihleri ​​ve davranışlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Mintel Consulting’de kıdemli trend danışmanı Richard Cope “İyi haber şu ki, çoğu ülkede küçük bir çoğunluk hâlâ kurtuluş için zamanımız olduğuna inanıyor ve iyimserlik, fark yaratmak için tüketici davranışının değişebileceği duygusuyla yakından ilişkili” dedi.