;
Ekonomi

“YEKDEM Katkısı Karbon Vergisine Karşın Karbon Sertifikalarına Dönüştürülmeli”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, YEKDEM katkılarının, “karbon sertifikasına” dönüştürülmesinin, karbon kredileri veya vergisine karşı yapılan emisyon azaltımının bir kanıtı olarak sanayicilere ve ihracatçılara çok önemli desteği olacağını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Meslek Komiteleri ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından video konferans yöntemi ile istişare toplantısı düzenledi.

İSO tarafından yapılan açıklamaya göre açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yaptığı toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bürokratları, Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) Genel Müdürü Cevat Genç, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Türüt ve Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanı Oğuz Can katılarak, sanayicilerden gelen güncel soru ve sorunlarla ilgili bilgilendirme yaptılar.

Erdal Bahçıvan açılış konuşmasında enerji konusunda yaşadıkları sorunları bir rapor haline getirerek Bakanlığa sunduklarını belirtirken, enerjinin sanayinin en önemli ve yüksek maliyetli girdisini oluşturduğunu vurgu yatı ve raporda özellikle girdi maliyetlerinin düşürmeye yönelik desteklerin artarak devam etmesi gerektiği belirtti.

Sanayinin büyük bölümünün temin ettiği, enerji fiyatını oluşturan Son Kaynak Tedarik Tarifesinde (SKTT) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) önemli bir ağırlığa sahip olduğunun altını çizen Bahçıvan, Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracat işlemlerine uygulanabilecek karbon vergisine karşın sanayicilerin YEKDEM katkısının karbon sertifikalarına dönüştürülmesi önerisini getirdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan şunları kaydetti;

“Nisan ve mayıs aylarında, YEKDEM maliyetinde yaşanan iki kat düzeyindeki artış, sanayicilerimizde kaygılara sebep oldu. Yenilenebilir enerji yatırımcılarımızın motivasyonunu bozmayacak, biz sanayiciler üzerindeki YEKDEM yükünü azaltacak uygulamalar tüm tarafların görüşleri ile bulunabilir. Sanayi sektörü olarak YEKDEM’e 2011 yılından bu yana 11 milyar doları aşan bir desteğimiz söz konusu. Ülkemiz henüz herhangi bir emisyon ticaretine dahil olmamakla birlikte, yakın zamanda AB’de “Yeşil Anlaşma (Green Deal)” hükümlerinin hayata geçmesi ile Emisyon Ticaret Sistemine dahil olmamız ya da karbon vergisi ile karşı karşıya kalmamız söz konusu olacak. Bu bağlamda, YEKDEM katkılarımızın, bir “karbon sertifikasına” dönüştürülmesinin, söz konusu karbon kredileri veya vergisine karşı yaptığımız emisyon azaltımının bir kanıtı olarak sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza çok önemli katkısı olacak.

Lisanssız elektrik üreten sanayicilerimiz yenilenebilir enerji kaynak garanti kapsamı dışında bırakıldı. Herhangi bir ayrım yapılmadan lisanslı ya da lisanssız tüm elektrik üreticileri kapsama alınmalı. Enerji verimliliği ile sağlanan tasarruf, aslında enerji maliyetlerini düşürme noktasında önemli bir kaynak. Ancak, enerji verimliliği yatırımları sermaye gerektiriyor. Uygulanmakta olan desteklerin daha cazip hale getirilmesine yönelik farklı ve güçlü teşvik türleri gerekiyor. Benzer şekilde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahip şirketlere elektrik maliyetlerinde Enerji Fonu (%1) ve Elektrik Tüketim Vergisi (%1) muafiyetinin sağlanması da Bakanlığımızca değerlendirilmelidir. Yine sanayimizin kullandığı doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi rekabet gücümüze fayda sağlayacak ve moralleri yükseltecek. Vadeleri gelen elektrik ve doğalgaz ödemeleri için de faizsiz bir vadeli ödeme imkanı getirilmesi firmalarımıza bu zorlu süreçte önemli destek olacak.”