;
Politika

Yaklaşan Seçim Öncesi AB 2040 İklim Hedefi Tartışmalara Yol Açtı

Avrupa Komisyonu, Salı günü, AB’nin 2040’a kadar net seragazı emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmasını önerdi. AB seçimleri öncesinde belirlenen hedef ile bölgenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki politik motivasyonu test edilecek.

Avrupa’nın iklim gündemi, tarım gibi hassas sektörlerin etkilenmeye başlaması ve geleneksel endüstrilerin Çin’in yeşil teknoloji rekabetiyle karşı karşıya kalmasıyla zorlayıcı bir döneme giriyor. 2040 iklim hedefi, Avrupa Birliği’nin (AB) resmi iklim bilim danışmanları tarafından önerilen aralıktaydı. Ancak AB yönetimi, çiftçilerin haftalar süren protestolarının ardından tarımı içeren kısmında öneriyi zayıflattı.

Önceki AB hedefi taslağında, genel iklim hedefine uyum sağlamak için tarımın karbondioksit dışındaki emisyonları 2040 yılına kadar 2015 seviyelerine göre %30 oranında azaltması gerektiği belirtilmişti. Fakat bu hedef son taslaktan çıkartıldı. Öneriyi Avrupa Parlamentosu’na sunan Avrupa Komisyonu Üyesi Wopke Hoekstra, dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade etti ve ekledi: “Halkın büyük çoğunluğu iklim değişikliğinin etkilerini görüyor ve bunlardan korunmayı istiyor. Ancak bunun kendi geçim kaynakları için ne anlama geldiğinden de endişe duyuyorlar.”

Anketler, Haziran seçimleri sonucunda AB Parlamentosu’nun ideolojik olarak büyük oranda sağa kayabileceğini ve bunun iddialı iklim politikalarının hayata geçirilmesini zorlaştırabileceğini gösteriyor.

Sağcı Üyeler Daha Fazlasını İstiyor

Çiftçilere verilen bariz tavizler, Avrupa Komisyonu’nun yeşil hedeflerinin yaşam tarzlarını ve ekonomiyi kısıtlayacağını söyleyen Avrupa Parlamentosu’nun pek çok sağcı üyesini tatmin etmedi.

Almanya’nın aşırı sağcı Alternatif için Almanya Partisi’nden (AfD) Avrupa Parlamentosu üyesi Sylvia Limmer, AB liderlerini karbondioksit emisyonlarını azaltmaktan “aptalca mutlu” olmakla suçladı ve yeşil politikaların büyük bir ekonomik çöküşe yol açtığını iddia etti. Buna karşın Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyesi Silvia Modig, tarım sektörünün de iklim hedeflerine ulaşmada bir çaba sarf etmesi gerektiğini söylerken, Yeşiller Grubu üyesi Bas Eickhout ise tarım hakkında konuşulmaması gibi bir hataya düşmelerinin hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirtti.

Komisyon teklifinde, AB’nin 1990 seviyelerine kıyasla %90 net seragazı kesintisine gitmesi için ekonomik olarak geniş bir planın dahil edildiği bir 2040 hedefi belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

2040 Hedefi ile AB Enerji Sektörü Dönüşecek

AB planının odak noktasında Avrupa’nın temiz teknoloji endüstrilerinde bir avantaj yakalaması ve seçimlere girerken iklim politikasına olan kamu desteğini sürdürmek bulunuyor. AB yaptığı plan ile üyelerini, mevcut 2030 iklim hedefleri ile 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yönündeki uzun vadeli hedef arasında doğru yolda tutmayı amaçlanıyor.

2040 hedefi, Avrupa’nın enerji üretiminde kullandığı farklı enerji kaynaklarının kullanım oranlarını dönüştürecek. Hedef, kömürle çalışan enerji üretiminin kademeli olarak terk edilmesini ve genel fosil yakıt kullanımının yüzde 80 oranında azaltılması ve bunun yerine yenilenebilir ve nükleer enerjinin kullanılmasını içeriyor.

Teklif Taslağında, sıcaklıkların 2050 yılına kadar sanayi öncesi dönemin 1.5 derece üzerine çıkması durumunda yaşanacak aşırı hava olaylarının AB’ye 2.4 trilyon Euro’luk bir ek maliyete yol açacağı yer alıyor. AB seragazı emisyonlarını 2022’de 1990 seviyelerine göre %33 oranında azalttı.