;
Bilim Politika

Uluslararası Enerji Ajansı Ülkeleri Yanlış Yola mı Sokuyor?

Oil Change International ve Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yeni yayımlanan bir çalışma, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) enerji tahminleriyle, hükümetleri Paris İklim Anlaşması’nın hedefleriyle tutarsız olan enerji kararlarına yönlendirdiğini ortaya koyuyor. Off Track ismi ile yayımlanan rapor, IEA’nın iki temel senaryo belgesinin de Paris Anlaşması’nı gözeten bir biçimde hazırlanmadığını ortaya koyuyor.

Oil Change International ve Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Off Track adlı yeni çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. Çalışma, Uluslararası Enerji Ajansı, IEA’nın enerji tahminleri, hükümetleri Paris İklim Anlaşması’nın hedefleriyle tutarsız olan enerji kararlarına yönlendirdiğini ve kurumun iki temel senaryo belgesinin de Paris Anlaşması’nı gözeten bir biçimde hazırlanmadığını öne sürüyor.

IEA’nın genellikle enerji politikaları ve yatırımları için yol haritası olarak kullanılan “Yeni Politika Senaryosu” (NPS), artan petrol, gaz ve kömür tüketimini öngörüyor. Çalışma ise bu öngörülerin iklim değişikliği eylemi ve Paris Anlaşması’nın hedefleri ile uyumlu olmadığını ortaya koyuyor:

  • NPS, 1,5 derece hedefine ulaşmak için maksimum salınacak karbondioksit miktarının 2022, 2 derece için gerekli olan miktarın ise 2034 yılına kadar atmosfere karışacağını ima ediyor.
  • NPS’nin akaryakıt ve petrol yatırımı için 2018-2040 döneminde akaryakıt ve petrol yatırımı için önerdiği 11,2 ila 13,8 trilyon dolar arası yatırım, Paris Hedefleriyle uyumsuz.

Oil Change International’da Araştırma Direktörü görevini yürüten Greg Muttitt konu ile ilgili şunları söylüyor: “IEA, dünyanın fosil yakıtlara bağımlı kaldığı bir gelecek vizyonunu destekliyor. Politika ve yatırım kararları için temel olan bu belge, iklim değişikliğine uyumlu olmayan yönlendirmeleri ile kendi kendini gerçekleştirebilecek bir kehanet olarak karşımızdadır. IEA’ya üye 30 ülkenin hepsi, Paris Anlaşması’nı imzaladı, dolayısıyla IEA’nın onlara iklim hedeflerine ulaşmaları için destek veren çalışmalar yapması gerekiyor”.

IEA, temel NPS senaryosunun yanı sıra Sürdürülebilir Kalkınma hedefleriyle tutarlı bir patika tanımlamayı amaçlayan “Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu” (SDS) de sunuyor. SDS’de sunulan emisyon patikaları, NPS’dekilerden daha iddialı. Ancak, Off Track Raporu, SDS’nin de Paris Anlaşması’nın hedefleri ile uyumlu olmadığını gözler önüne seriyor:

  • SDS’ye göre, Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefi için gerekli olan karbon bütçesi 2023, 2 derece hedefi için gerekli olanını ise 2040 yılında tüketiliyor.
  • SDS’nin emisyon profili 2 derece hedefine ulaşma şansını %50 olarak öngörüyor. IEA’nın raporları ve çalışmaları özellikle enerji yatırımları açısından hükümetler üzerinde kritik bir rol oynuyor.

Sermayenin acilen temiz enerjiye yönlendirilmesi gerektiğini belirten Muttitt, “Başka bir eylem planı, ya hükümetlerin üzerinde atıl duruma düşen varlıklara neden olacak ya da hükümetlerin belirlediği hedefleri aşan bir iklim krizine neden olacaktır. IEA’nın, hükümetlere verdiği tavsiye ve senaryoları Paris’e uyumlu hale getirmesi için, Dünya Enerji Görünümü’nde bu konuyu önceliklendirmesi gerekiyor” diyor.