;
Politika

Türkiye’nin Fosil Yakıtlardan Çıkışı Desteklemesi Talep Edildi

İklim alanında çalışan sivil toplum ve düşünce kuruluşları Türkiye’nin COP28 Başmüzakerecisi Fatma Varank ve müzakere heyetine bir mektup iletti. İletilen mektupta Türkiye’nin COP28’de “fosil yakıtlardan çıkış”ı desteklemesi ve Küresel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Taahhüdünü imzalaması talep edildi.

Türkiye’nin iklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum ve düşünce kuruluşları, Türkiye’nin COP28 kararlarına ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda alması gerektiği pozisyona dair taleplerini içeren bir mektubu Başmüzakereci Fatma Varank ve müzakere heyetine iletti. Türkiye’nin uluslararası iklim yönetişiminde yapıcı bir rol almasının önemini vurgulanan mektup ile, Türkiye’nin COP28 kararı olarak fosil yakıtlardan çıkışı desteklemesi ve Küresel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Taahhüdü’nü imzalaması talep edildi.

COP28’de “fosil yakıtlardan çıkış” ve “fosil yakıtların tüketiminin azaltılması” ifadeleri ile “fosil yakıtlar”ın konferans gündemine doğrudan girmesinin önemli olduğu belirtilerek başlayan mektupta şu cümlelere yer verildi:

“İklim biliminin ortaya koyduğu bulgular, küresel ısınmanın kritik eşik olan 1,5 derecede sınırlandırılabilmesi için fosil yakıtların 2050’ye kadar terk edilmesinin şart olduğunu işaret etmektedir. COP 28’in kapanışına ve kararların netleşmesine çok kısa bir zaman kalmışken, Paris Anlaşması ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerin dünyamızı iklim kriziyle mücadelede doğru yola sokmak için tarihi bir fırsatı bulunuyor. Fosil yakıt ithalatçısı konumunda olan Türkiye’nin bu fırsatı nasıl değerlendireceği ise, küresel iklim yönetişiminde yeri açısından belirleyici olacak.”

Mektupta yapılan tespitler ışığında Türkiye’nin COP28’de, konferans kararı olarak “fosil yakıtlardan çıkış”ı desteklemesi ve Küresel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Taahhüdünü imzalamasını talep edildi.

Bu adımlar ile Türkiye’nin, küresel çapta inisiyatif alabilecek ve yakın gelecekteki kaçınılmaz olan dönüşümde kendisine yakışan bir konum sağlayabileceği ifade edilen mektupta, Türkiye’nin, bu doğrultuda sergileyeceği irade ve uluslararası arenada göstereceği işbirliğinin COP28’in çok önemli bir kazanımı olacağının altı çizildi.

İmzacı Kurumlar:

  • Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA)
  • Yeşil Düşünce Derneği
  • WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
  • İstanbul Politikalar Merkezi
  • İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği
  • İklim İçin 350