;
Ekonomi Politika

Türkiye’deki Kömürlü Termik Santrallar 2032’de Emekli Edilebilir

kömürlü termik santrallar

Yeni bir analize göre, Türkiye’de özelleştirilen santralların hemen hepsi 2030’ların ikinci yarısına kalmadan özelleştirme bedellerini ödeyerek emekli edilebilir duruma geliyor. 

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), 2053 Net Sıfır emisyon hedefi yolunda emekli edilmesi gerekecek kömürlü termik santrallar hakkında ekonomik bir inceleme yayımladı. Analize göre, özelleştirilen santralların hemen hepsi 2030’ların ikinci yarısına kalmadan özelleştirme bedellerini ödeyerek emekli edilebilir duruma geliyor.

SEFiA’nın yayımladığı çalışmada, net sıfır hedefine ulaşmak için yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış/tamamlamak üzere olan santralların devreden çıkarılmasının uygunluğu yalnızca kamu maliyesi gözünden değil, yatırımcı açısından da ekonomik olarak değerlendiriliyor. Çalışma özelleştirilen dokuz termik santraldan sekizinin, özelleştirme tarihi itibarıyla belirli varsayımlar altında, özelleştirme bedelini ne zaman ödeyip başa baş noktasına geleceğinin hesaplanmasını amaçlıyor.

Analiz kapsamında hesaplamaya dâhil edilen termik santrallar; Seyitömer, Yatağan, Çatalağzı, Soma B, Kemerköy, Yeniköy, Tunçbilek ve Orhaneli. Kangal termik santralına ait üretim verileri, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) şeffaflık sisteminde eksik olduğu için çalışmaya dâhil edilmedi.

Kömürlü Termik Santrallar ile İlgili Güncel Örnekler

Çalışmada ayrıca net-sıfır hedefleri doğrultusunda emekliye ayrılan kömürlü termik santrallar hakkında dünyadan güncel örnekler de veriliyor.

Çalışmanın öne çıkan bulguları şu şekilde:

  • Özelleştirilen santralların bir kısmı, hâlihazırda özelleştirme bedelini öderken ağırlıklı bir kısmı da 2030’ların ikinci yarısına kalmadan bu bedeli ödemiş oluyor.
  • Santralların ağırlıklı bir kısmı, özelleştirme tarihinden 2022 yılının başına kadar kabaca özelleştirme bedelinin yarıdan fazlasını karşılayacak miktarda faizamortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) elde ediyor.
  • Özelleştirilen santrallar, ortalama 2032 yılında başa baş noktasına geliyor. Analiz, santralların özelleştirme tarihinden 2022 yılının başına dek yalnızca faiz ödediği varsayımıyla hazırlanmış olup, aynı dönemde anapara ödemeye başlamaları muhtemel görüldüğünden ortalama 2032 olarak hesaplanan başa baş noktasının daha erkene kayması beklenebilir.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç, kömürlü termik santralların çok uzak olmayan bir gelecekte hayatımızdan çıkacağının altını çizerek şöyle söyledi:  “Türkiye’nin, 2053 net-sıfır hedefleri doğrultusunda kömürlü termik santrallardan elektrik üretimini terk etmesi gerekecek. Mevcut santral portföyünün ne şekilde ve hangi sıralamayla emekli edileceğinin planlanması gerekiyor. Bir yanda 2053 hedefleri doğrultusunda emekliye ayrılmayı bekleyen santrallar, diğer yanda ise ülkenin arz güvenliğinin zora sokulmaması gerekliliği, detaylı bir planlamanın zorunlu olduğunu gösteriyor.”

Çalışmanın yazarı İbrahim Çiftçi ise, “Bu santrallar için bir emeklilik planı yapılıp santral işletmecilerine belirlenen bir oranda yenilenebilir enerji yatırımı ruhsatı verilmesi, kamu açısından hem net sıfır hedeflerine ulaşmada hem de arz güvenliğini tesis etme hususunda bir yöntem olabilir. Bu, santral işletmecileri için de sermaye atıllaşması riskinden kaçınma ve kaybedilecek nakit akışlarını telafi etmede çözüm olacak bir model olabilir” diye devam etti.

Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.