;
Politika

Türkiye İklim Politikalarında Sınıfta Kaldı

60 ülkenin iklim karnesini açıklayan yeni bir çalışmanın iklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42’nci sıraya yerleşirken, yenilenebilir enerjilerde “yüksek”, emisyonlarda “düşük”, enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise “çok düşük” not aldı.

AB’yi de içeren İklim Değişikliği Performans Endeksi (Climate Change Performance Index), küresel seragazı emisyonlarının %92’sini kapsıyor ve ülkeleri politika, emisyonlar, yenilenebilir kaynaklar ve enerji kullanımı olmak üzere dört kategoride değerlendiriyor.

Ülkeler “çok yüksek” ve “çok zayıf” arasındaki 5 puandan birini alarak değerlendiriliyor. Endekste hiçbir ülkeye genel olarak “çok yüksek” notu verilmedi çünkü “hiçbir ülke tehlikeli iklim değişikliğini önlemek için yeterince çaba göstermiyor”.

Dünyada sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için gerekli çabayı gösteren hiçbir ülke bulunmadığı için 60 ülkenin bulunduğu listenin ilk üç sırası da boş bırakıldı.

Listede en iyi performans gösteren ülkeler şu şekilde sıralandı: Danimarka, İsveç, Norveç, Birleşik Krallık ve Fas. Son beşte ise Kazakistan, Suudi Arabistan, İran, Kanada ve Tayvan kendine yer buldu.

İklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42’nci gelirken yenilenebilir enerjilerde “yüksek”, emisyonlarda “düşük”, enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise “çok düşük” not aldı.

Dünyanın en yüksek ikinci yayıcısı olan ABD, geçen yılki konumundan altı sıra yükseldi ancak iklim krizine cevabı genel olarak “çok düşük” olarak derecelendirildi ve ülkeler arasında 51. sırada yer aldı. Dünyanın en büyük yayıcısı olan Çin ise 33. Sıraya yerleşti.