;
Politika

Türkiye EY’nin Yenilenebilir Enerji Cazibesi Listesinde Yükselişe Geçti

yenilenebilir enerji

Dünyadaki yenilenebilir enerji pazarının ilk 40’ında yer alan ülkeleri değerlendiren bir listede ABD ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye üç puan ilerleyerek 30’uncu sıradan 27’inci sıraya yükseldi.

İngiliz danışmanlık şirketi Ernst and Young’ın yılda iki kere hazırladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi’nin (RECAI) Haziran 2023 raporuna göre Almanya ilk kez Çin’i geride bırakarak ABD’den sonra ikinci sıraya yerleşti.

Dünyadaki yenilenebilir enerji pazarının ilk 40’ında yer alan ülkeleri değerlendiren listede ABD ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye üç puan ilerleyerek 30’uncu sıradan 27’inci sıraya yükseldi.

Veriler, bu ülkelerden Almanya, Hindistan, Hollanda, Kanada, Şili, Polonya, İsrail, Finlandiya, Portekiz Tayvan, Türkiye, Mısır, Avusturya, Norveç, Kazakistan, Tayland ve Suudi Arabistan’ın yenilenebilir enerji çekiciliklerini artırdığını gösterdi.

ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsveç, Belçika, Vietnam ve Güney Afrika hiçbir ilerleme veya gerileme göstermedi.

Öte yandan Çin, Avustralya, Japonya, İtalya, Brezilya, Fas, Güney Kore, Arjantin, Filipinler, İsviçre, Meksika ve Ürdün’ün ise çekicilik puanlarında düşüş kaydedildi.

Bu yılki endeksin en büyük gelişmesi Almanya’nın uzun süredir ikinci sıradaki yerini koruyan Çin’i geçmesi oldu.

Raporda Almanya’nın enerji pazarı dönüşümü sırasında deniz üzerinde rüzgar enerjisi ihalesi açmasının, rüzgar enerjisi kapasitesini arttırma kararlığını gösterdiği vurgulandı.

Almanya’nın bir diğer güçlü noktası da enerjide fosil yakıtlardan kurtularak dönüşüm reformu başlatması. Ukrayna savaşına kadar Avrupa‘da Rusya gazının en büyük alıcısı Almanya’nın enerji üretimi ağırlıklı olarak kömür ve nükleere dayanıyordu.

Doğal gaz kullanımını azaltmak için kömürden vazgeçme planlarını erteleyen Berlin yönetimi, nisan ayında nükleer enerji santrallerini kapattı.

Raporda “Bu, hızlandırılmış enerji dönüşümü hedeflerine doğru ilerlemede önemli bir kilometre taşı olmakla birlikte, elektrik arzındaki kesintilerin etkilerini azaltmak için kısa vadede kömür kullanımında bir artış olması muhtemeldir” denildi.

Almanya, 2030 yılına kadar enerji üretiminin %80’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Ülkede halen yenilenebilir kaynaklar enerji üretiminin %46’sını karşılıyor. Bu oran 2022’nin başında %41 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını çekme konusunda üç puan artışla 27’nci sıraya yükseldiğini belirten rapor, bunu hükümetin yeni 10 yıllık vadeli yenilenebilir enerji projelerine verdiği tarife garantisine bağladı.

Raporda 2021 ve 2030 yılları arasında kurulacak güneş enerjisi projelerine, Türkiye’de üretilmeleri halinde ek beş yıl daha tarife garantisi verilmesinin enerjiyi karbonsuzlaştırma planlarını destekleyeceğinin altı çizildi.

Plan kapasmında 2035 yılına kadar ise 53 gigavatlık güneş enerjisine ihtiyaç bulunuyor ve böylece 2030 yılına kadar enerji üretiminin %65’inin yenilenebilir kaynaklara dönüştürülmesi hedefleniyor.