;
COP27 Politika

Türkiye Artıştan Azaltım Hedefinden Vazgeçmedi: 2030’a Kadar Hedef %41 Azaltım

Türkiye

Türkiye yeni NDC’sini açıkladı. 2030 için %21 artıştan azaltım %41 oranına çıktı. Bu, bugüne göre emisyonların %30’dan fazla artması demek. Emisyon pik tarihi ise 2038 olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP27’de Bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye’nin güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedefini duyurdu.

Kurum’un açıklamasına göre Türkiye’nin 2030 %21 artıştan azaltım hedefi %41’e yükseldi. Kurum, “Yaklaşık 500 milyon ton emisyon azaltımı yapmış olacağız. 2038 yılı ise emisyonların tepeye ulaşacağı nokta olarak belirlendi.

31. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapmayı arzu ettiklerini de aktaran Kurum, “1.5 derece hedefini erişilebilir kılmamız lazım. Paris’i Anlaşması’nı uygulamak tercih değil, bir zaruriyet. Yeşil dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

İklim STK’ları ise açıklanan hedefin “artıştan azaltım” olması nedeniyle, seragazı emisyonlarını azaltmak yerine artıracağına dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre bu hedef, Türkiye’nin enerji dönüşümünü geciktirecek ve 2021 yılında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın maliyetini artıracak.

emisyon

İklim STK’ları daha önce Türkiye’nin 2030’a kadar 2020’ye kıyasla %35’lik mutlak azaltıma gitmesini istemişti. Yapılan hesaplamalara göre açıklanan NDC ve STK’ların talebi arasında 2 milyar ton emisyon var.

Türkiye’nin Bir Önceki Hedefi Neydi?

Türkiye, 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasına (BMİDÇS) Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nı sundu. Buna göre 2030’a kadar mevcut politikalar senaryosuna kıyasla emisyonlar için en az %21 artıştan azaltım azaltım hedefi verdi. Artıştan azaltım yaklaşımı ile yapılan bu hesaplamaya göre Türkiye’nin seragazı salımı, hiçbir önlem alınmadığı durumda 2030 yılında ulaşacağı 1.175 MtCO2e’den, iklim eylemleri ile alınacak önlemler sayesinde 2030 yılına gelindiğinde 929 MtCO2e düşürülecekti. Bir başka deyişle, önce iki katı artacak (2015 yılında verilen hedefin referans yılı olan 2012’de seragazı emisyonu 430 MtCO2e’ydi ve 2030 yılında 1.175 MtCO2e’ye çıkması öngörüldü), sonrasında %21 azalacaktı. Türkiye, Paris Anlaşması’nı onayladığı için Ekim 2021’de bu hedefini Ulusal Katkı Beyanı olarak tekrar sunmuştu.

Emisyon azaltım hesaplamasında ise farklı yaklaşımlar mevcut. Bunlardan biri mutlak azaltım. Mutlak azaltım ülkenin en son ve en güncel emisyon verisinden yola çıkılarak yapılan emisyon azaltım hesaplaması. Mevcut politikalar ve referans senaryodan azaltım olarak da bilinen artıştan azaltım yaklaşımında ise, emisyonların normal şartlarda artmaya devam etmesini kabul eder ve bu artışın alınacak önlemlerle sınırlandırılmasını hedefler.