;
Politika

Tire’deki Mermer Ocağı’nın Arama ve İşletme Ruhsatları İptal Edildi

mermer ocağı

Dava konusu ruhsat sahasının yer aldığı Kartal Dağı, yaban hayatının yoğunlaştığı, farklı türden canlıların yaşam alanı olan ve Küçük Menderes havzasına su sağlayan temiz su kaynaklarını barındıran bir bölge.

İzmir İli Tire İlçesi Büyükkale ve Küçükkale Mahalleleri Kartal Dağı mevkiinde Emerald Taşımacılık Madencilik tarafından yapılması planlanan mermer ocağı projesine ait arama ve işletme ruhsatları iptal edildi.

Dava konusu ruhsat sahasının yer aldığı Kartal Dağı, yaban hayatının yoğunlaştığı, farklı türden canlıların yaşam alanı olan ve Küçük Menderes havzasına su sağlayan temiz su kaynaklarını barındıran bir bölge. Dağın etiklerinde yer alan geniş yayılımlı zeytinlikler bölge halkının birincil geçim kaynağı. Bölgede tescil edilen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanları ve dağ patikaları, bölgenin ekolojik turizm potansiyelini öne çıkarıyor.

Tire Belediyesi’nin de davacı olarak yer aldığı davada İzmir 4. İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, yapılması planlanan mermer ocağı projesine ait arama ve işletme ruhsatlarını iptal etti. Projenin bölgeye vereceği zarara vurgu yapan mahkeme, kararda şu ifadelere yer verdi:

“Zeytinlik alanlarda yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak öncelikle dikkate alınması gereken özel düzenlemenin 3573 sayılı Kanun hükümleri olduğuna kuşku bulunmadığı, anılan Kanunun 20. maddesinin amacının; gerekli tedbirler alınmış olsa bile, zeytinlik sahalarında ve bu sahalara üç kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesislerin yapılmasını ve işletilmesini önlemek olduğu açıktır.

Zeytinlik sahalarında açılacak zeytin ürünlerine ilişkin işletmeler için dahi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni gerekmekteyken, taş ocağı arama sahası için anılan yasa metninde belirtilen mesafe şartının öncelikle dikkate alınması gerektiği tartışmasızdır. Kaldı ki; mermer ocağı merkez olmak üzere 3 km yarı çaplı alanda zeytinlik alan olduğunun belirlendiği, zeytinliklerle kaplı olan arama sahalarında ve zeytinlik alanlarla iç içe olan işletmede zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulması hayatın olağan akışına aykırıdır.”

Dava sonucuna ilişkin açıklama yapan Altıparmak Hukuk Bürosu, kamu idaresinin bu iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir strateji oluşturmadığı sürece bu tür davalarla yüzleşmek zorunda kalacağını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı: “Doğanın haklarını, gıda ve su güvenliğinin sağlanmasını, sosyal ve ekonomik olarak kırılgan olan kırsal topluluklar için yerel kalkınma, adalet ve eşitlik gibi temel prensipleri dikkate almayan bu tür ruhsatlandırmaların, iklim değişikliği ile mücadele politikalarına aykırılık teşkil ettiğini kez daha vurgulamak isteriz. Kamu idareleri, iklim değişikliği ile mücadele için etkin bir strateji ve eylem planı oluşturup uygulamadığı sürece, bu tür davalara yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecektir.”