;
Politika

Tarım ve Orman Bakanına İkizköylülerden Mektup: “Ruhsat İznini Geri Alın”

Akbelen Ormanı’nın açık maden ocağı için kesilmesini önlemek adına mücadele eden İkizköylüler ve yaşam savunucuları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye mektup yazdı, “Ruhsat iznini geri alın” çağrısı yaptı.

Muğla’nın Milas ilçesinde Temmuz ayından itibaren Akbelen ormanlarının kesilmesini önlemek amacıyla nöbet tutan İkizköylüler ve yaşam savunucuları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye mektup yazarak, Akbelen Ormanı için verilen ruhsat izninin geri alınması gerektiğine dikkat çekti. “Bu ruhsat ve izinlerin yeniden gözden geçirilmesi ve geri alınması yaşama hakkının korunmasının gereğidir” diyen İkizköylüler Bakan Pakdemirli’ye “Ormanları kurtarın” çağırısı yaptı.

İkizköy Çevre Komitesi adına açıklama yapan Deniz Gümüşel, mektubu yaklaşık 30 sivil toplum örgütünden 1600 kişinin imzaladığını belirtti.

Deniz Gümüşel’in Bakan Pakdemirli’ye ulaştıracaklarını belirttiği mektup şu şekilde:

“Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’liye

Bilindiği gibi tarafınızdan verilen 28.11.2020 tarihli olur ile ‘Muğla, Milas, İkizköy sınırları içinde Milas Orman işletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 136, 137 no.lu orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme şefliğinin 135 no.lu orman bölmesinde yer alan’ ve kamuoyunda Akbelen Ormanı olarak bilinen ormanlık alanda Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına maden açık işletme izni verilmiştir. İşlemin iptaline ilişkin dava Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin 2021 /563 E. sayılı dava dosyası ile devam etmektedir.

Bu arada malumunuz olduğu üzere ağustos ayı başından bu yana devam eden ve önlenemeyen orman yangınları, bölgenin orman varlığının önemli bir bölümünü yok etmiştir. 8 Ağustos günü sanki yangınlarla ormanlar yok olmamış ve halen yangınlar devam etmiyormuş gibi, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin adamları ağaç kesimine başlamışlardır. Işıkdere tarafından Akbelen Ormanı’na giren şirket çalışanları 100 civarı ağacı kesmişken; İkizköylüler ile Akbelen Ormanı’nı korumak için 17 Temmuz’dan beri nöbet tutan yurttaşların müdahalesi ile kesim durdurulmuştur.

Davada nihayet 11 Ağustos 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. YD kararı, işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğacağı açık olduğundan, mahallinde kesif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan ve düzenlenecek bilirkişi raporuna karşı tarafların itirazlarının alınmasından veya itiraz sürelerinin geçmesinden sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar geçerlidir.

Bilindiği gibi; Anayasa’nın 169/3. maddesine göre; ‘Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.’ Diğer yandan Anayasanın 17/1. maddesine göre; ‘Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir’; 56/1,2.maddesine göre de ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.’

Yasal olarak bu görev öncelikle sizin olmasına karşın, bizler Anayasanın yukarıda yazılı ilke ve güvenceleri ile yurttaşlık ödevleri gereğince şu anda kalan çok az ormandan birisi olan Akbelen Ormanı’ndaki hukuk dışı kesimi durdurduk. Ormanı gözümüz gibi korumanın karşılığında, 10 Ağustos Pazartesi’yi 11 Ağustos Salı’ya bağlayan gece yarısı Jandarma baskınına uğradık. Orman nöbeti tutarken karşılaştığımız Anayasaya aykırı bu kötü muamele, ormanları korumanın bir bedel ödemeyi göze almak olduğunu bize gösterdi ve ormanların geleceği konusunda kaygılandırdı. Ancak bizler, ormanları ve yaşam için gereken diğer müşterek varlıklarımızı ne pahasına olursa olsun korumakta kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”

Diğer yandan yaşanan orman yangınlarından sonra, Akbelen Ormanı için tarafınızdan verilen 28.11.2020 tarihli izin ile birlikte orman alanlarını daraltan ya da yok eden ruhsat ve idari izinlerin hiçbirinin akılcı bir dayanağı kalmamıştır. Bu ruhsat ve izinlerin yeniden gözden geçirilmesi ve geri alınması yaşama hakkının korunmasının gereğidir.

Sayın Bakan; sağlıklı yaşamın güvencesi ve müşterek varlıklarımızdan olan Akbelen Ormanı’ndan bir tek dal daha koparılmasına izin vermeyin, hukuk dışı kesim yapanlar hakkında gereken işlemleri derhal yerine getirin, son gelişen koşullar çerçevesinde 28.11.2020 tarihinde verdiğiniz izni geri alın.”

Nöbet Devam Ediyor

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde süren Entegre Tesis ÇED Muafiyeti iptal davası ve Muğla 1. İdare Mahkemesi’ndeki orman kesimi iptal davasında karar çıkmış, her iki davada da mahkemeler “yürütmenin durdurulması” yönünde karar almıştı.

İkizköy Çevre Komitesi ve Akbelen Ormanı nöbetine katılan yaşam savunucuları yürütmeyi durdurma kararına rağmen nöbeti bırakmadılar. Kararın açıklamasından sonra gerçekleştirilen bir forumda ülke genelinde  pek çok ekoloji davasında Yürütmeyi Durdurma kararı olmasına rağmen şirketler eliyle doğa katliamının sürdürüldüğü örnekler ele alındı. Ayrıca yörede hâlâ aktif bir orman yangını tehlikesi olduğuna da dikkat çekildi. Akbelen’i koruma ve gözetme iradesi ile nöbete devam kararı alındı.