fbpx
Ekonomi Politika

STK’lar, Karbon Denkleştirmenin AB İklim Hedeflerine Dahil Edilmesine Karşı Çıktılar

Çevre kampanyacıları, Avrupa Parlamentosu gelecek hafta AB’nin önerilen iklim yasasını oylamaya hazırlanırken, gelişmekte olan ülkelerdeki projelerde karbon kredilerini dahil etme önerisine karşı çıktılar.

Parlamento, AB’nin 2050 yılına kadar “iklim nötrlüğe” ulaşma hedefini katı yasalara yerleştirmeyi amaçlayan Avrupa İklim Yasası taslağı üzerinde 6 Ekim Salı günü genel kurul oylaması gerçekleştirecek.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, 16 Eylül’de bloğun emisyonlarını 2030 itibarıyla % 55 oranında azaltma önerisini masaya yatırdı. Hedef, iklim kanunu taslağına eklenerek 27 AB üye devleti için bağlayıcı yükümlülük sağlayacak.

Ancak kampanyacılar, AB’nin iklim hedeflerine uluslararası karbon denkleştirmelerini (carbon offset) de dahil etmek için Avrupa Parlamentosu’nda öne sürülen teklifler konusunda alarma geçti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup olan merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) tarafından taslak iklim yasasında yapılan değişiklikte, “Komisyonun, uluslararası pazar mekanizmalarının maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceğini belirleyebileceği” yer alıyor.

Değişiklikte ayrıca, “En az gelişmiş ülkelerdeki ve seçili gelişmekte olan ülkelerdeki projelerin katkısı, AB ve üye devletlerin hedeflerine sayılmalıdır” bilgisi de yer alıyor.

Eleştiriyi savuşturmak amacıyla, değişiklik ayrıca karbon denkleştirmelerinin “çevresel bütünlük ve eklenebilirlik gibi en yüksek kalite standartlarını” karşılaması ve emisyonların “iki kez sayılmasından” kaçınması konusunda ısrar ediyor.

Ancak bu, çevreci grupların endişelerini gidermek için yeterli değil.

Greenpeace’den Sebastian Mang  “EPP’nin 2030 iklim hedefi, Avrupa’nın halihazırda savunmasız olan ormanlara güvenerek ve sorumluluğu yoksul ülkelerde karbon denkleştirmeye yönelterek, kirletmeye izin veren yasasına umutsuzca kılıf uydurmaya çalışıyor. Kirli şirketler kirletmeye devam etsin ve Avrupalılar SUV’lerini kullanmaya devam edebilsin diye gelişmekte olan ülkelere ağaç dikmeleri için baskıda bulunmak iklimsel çöküşü durdurmayacak” dedi.

Kampanyacılar daha önce AB Komisyonu’nun ormancılık ve tarımdan –karbon yutakları denen-  karbon gidermelerini (carbon removal) bloğun 2030 hedefine dahil etme önerilerine karşı çıkmış ve bunun bloğun iklim hedeflerini etkili bir şekilde sulandıracağını söylemişti.

Mang,”Komisyonun karbon yutaklarla % 55 net hedefinin aslında kirletici sektörlerdeki gerçek emisyon kesintileri açısından % 50.5-52.8’e eş değer olduğunu zaten biliyoruz. Ayrıca AB’nin, mevcut mevzuat uyarınca, şu anda 2030 itibarıyla emisyonlarda %46 kesinti yapmasının beklendiğini biliyoruz. Bu, EPP 2030 hedefini tamamen gülünç hale getiriyor” dedi.

Parlamentoda, hatlar çoktan çizilmiş durumda. Sosyalistler, yeşiller ve solcular, Paris Anlaşması’nın ve bilimin 2 derecelik ısınma hedefi ile tutarlı olan tek hedefin bu olduğunu söyleyerek emisyonlarda % 65’lik bir kesinti için bastırıyorlar.

Liberaller %60’lık bir kesintiyi savunurken, EPP ise % 55’lik bir hedefi desteklemek için iklim politikası konusundaki geleneksel muhafazakar duruşunu terk etmeye hazır görünüyor.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi

Bir yorum yazın

Yorum yazmak için tıklayınız.