;
Ekonomi Politika

Şirketler Çevreyi Kirletiyor, Bütçe Halkın Cebinden Çıkıyor

AB denetçileri, çevreyi temizlemek için gereken bütçenin genellikle çevreyi kirletenler tarafından değil halkın vergileriyle ödendiğini söylüyor.

Avrupa Sayıştayı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, vergi mükelleflerinin, sorumlu şirketler maliyetlerden kaçarken, çevreye verilen zararı temizlemek için çok sık ödeme yapmaya zorlandıklarını söyledi.

Avrupa Birliği Yürütme Komisyonu, bu yıl şirketleri tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevreye yönelik riskleri bulmaya ve düzeltmeye zorlamak için kurallar önerecek.

Ancak denetçiler bir raporda, şimdiye kadar AB düzenlemelerinin, kirleticileri Avrupa’da neden oldukları çevresel zarardan sorumlu tutma konusunda düzensiz bir sicile sahip olduğunu belirttiler.

Rapor yazarı Viorel Stefan, “Kirletenlerin neden oldukları çevresel zararı ödemeleri gerekiyor. Ancak şimdiye kadar Avrupalı vergi mükellefleri, çevreyi kirletenlerin ödemesi gereken masrafları üstlenmek zorunda kaldı” dedi.

Denetçiler İtalya, Polonya ve Portekiz’deki endüstriyel kirlilik ve kirli çöp sahaları gibi sorunları düzeltmek için 180 milyon euro AB fonu ile desteklenen 42 çevre temizleme projesi örneğini incelediler.

Paranın yaklaşık üçte biri, kirlenmiş alanların çok uzun zaman önce zarar gördüğü ve kirleticilerin tespit edilemediği veya sorumlu tutulamadığı “artık kirlilik” için harcandı. Diğer durumlarda, sorumlu şirketin iflas etmesi nedeniyle AB vergi mükellefleri temizlik için ödeme yaptı.

Denetçiler, AB’nin şirketleri sorumlu tutulmaktan kurtaran mevzuattaki boşlukları kapatması gerektiğini söyledi. Bu, büyük endüstriyel tesislerin faaliyet izni almak için uyması gereken emisyon limitlerinin düşürülmesini içerebilir.

AB mevzuatı, “önemli” çevresel zarara neden olduklarında şirketleri sorumlu tutuyor, ancak denetçiler, yasada bu tür zararların daha spesifik bir tanımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Denetçiler, Brüksel’in ayrıca, şirketlerin çevreye zarar vermeleri durumunda maliyetleri ödeyebilmelerini sağlamak için sigorta, nakit rezerv veya başka tür bir güvenceye sahip olmalarını gerektiren yasaları da dikkate alabileceğini söyledi.