;
Ekonomi

Rüzgar Enerjisi 2023’te Rekor Kırdı

temiz enerji

2023’te bir önceki yıla göre %50’lik bir artış ile dünya çapında bir rekor kırılarak 117 GW yeni rüzgâr enerjisi kurulumu gerçekleşti.

Global Wind Energy Council (GWEC) tarafından bugün yayınlanan 2024 Küresel Rüzgar Raporu’na göre, küresel rüzgar endüstrisi 2023 yılında 117 GW’lık rekor bir yeni kapasite kurdu. Çalkantılı bir siyasi ve makroekonomik ortama rağmen, rüzgar endüstrisi, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkarma hedefinin benimsendiği tarihi COP28’de kendini gösteren artan siyasi iddianın etkisiyle yeni bir hızlandırılmış büyüme dönemine giriyor.

Rapor, dünya genelinde rüzgar enerjisinin büyümesinde artan ivmeye dikkat çekiyor. 2023’te 117 GW’lık toplam kurulum, 2022’ye kıyasla yıllık %50’lik bir artışı temsil ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl küresel büyümenin devam ettiği bir yıl oldu; tüm kıtaları temsil eden 54 ülke yeni rüzgar enerjisi inşa etti. GWEC, 2024-2030 büyüme tahminini (1210GW), büyük ekonomilerde ulusal sanayi politikalarının oluşturulması, deniz üstü rüzgarında ivme kazanılması ve yükselen pazarlar ile gelişmekte olan ekonomiler arasında umut verici büyümeye yanıt olarak %10 oranında yukarı doğru revize etti.

Yine de rüzgar endüstrisinin COP28 ve 1,5 derece hedeflerine ulaşabilmesi için 2023’te 117 GW olan yıllık büyümesini kabaca üçe katlayarak 2030’a kadar en az 320 GW’a çıkarması gerekiyor.

Küresel Rüzgar Raporu bunun nasıl yapılabileceğine dair bir yol haritası sunuyor. GWEC, politika yapıcıları, yatırımcıları ve toplumları, rüzgar enerjisinin 2030 ve sonrasına kadar büyümesi için gerekli koşulları oluşturmak üzere yatırım, tedarik zincirleri, sistem altyapısı ve kamu mutabakatı gibi kilit alanlarda birlikte çalışmaya çağırıyor.

GWEC CEO’su Ben Backwell, “Rüzgar endüstrisindeki büyümenin arttığını görmek harika ve yeni bir yıllık rekora ulaşmaktan gurur duyuyoruz” derken şöyle devam etti: “Ancak Net sıfıra ulaşmak için gereken üç katlık yola girebilmek amacıyla politika yapıcılar, endüstri ve diğer paydaşlar tarafından büyümenin kilidini açmak için çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. Büyüme büyük ölçüde Çin, ABD, Brezilya ve Almanya gibi birkaç büyük ülkede yoğunlaşmış durumda ve rüzgar kurulumlarını artırmak için engelleri kaldırmak ve piyasa çerçevelerini iyileştirmek için daha birçok ülkeye ihtiyacımız var.”

Jeopolitik istikrarsızlığın bir süre daha devam edebileceğini belirten Backwell, önemli bir enerji geçiş teknolojisi olarak rüzgar endüstrisinin, politika yapıcıların planlama darboğazları, şebeke kuyrukları ve kötü tasarlanmış ihaleler gibi büyüme zorluklarını ele almaya odaklanmasına ihtiyacı olduğunu söyledi: “Bunlar, kısıtlayıcı ticaret önlemlerine ve düşmanca rekabet biçimlerine geri dönmek yerine, proje boru hatlarını ve teslimatını önemli ölçüde artıracak önlemlerdir. Rüzgar ve yenilenebilir enerji büyümesini 1.5 derece patikası doğrultusunda hızlandırmak için gereken elverişli iş ortamlarını ve verimli tedarik zincirlerini teşvik etmek için gelişmiş küresel işbirliği şart.”

Rapordan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

– 2023 yılı, karadaki rüzgar enerjisi kapasitesi açısından kayıtlara geçen en iyi yıl oldu ve toplam 106 GW ile ilk kez tek bir yılda 100 GW’ı aştı – bu da bir önceki yıla göre %54’lük bir büyümeyi temsil ediyor.

– 2023, toplam 10,8 GW kurulu güç ile açık deniz rüzgar enerjisi kurulumları için tarihteki en iyi ikinci yıl oldu.

– Küresel kümülatif rüzgar enerjisi kapasitesi 2023’te ilk 1 TW kilometre taşını geçti ve yıllık %13’lük büyümenin ardından şu anda 1021 GW’a ulaştı.

– İlk 5 pazar – Çin, ABD, Brezilya, Almanya, Hindistan.

– Çin, devreye alınan 75 GW’lık yeni tesisle yeni bir rekor kırdı – küresel toplamın yaklaşık %65’i.

– Çin’in büyümesi, bir önceki yıla göre %106’lık büyüme ile Asya-Pasifik Bölgesi için rekor bir yılı destekledi.

– Latin Amerika da 2023’te rekor bir büyüme yaşadı ve Brezilya’nın 4,8 GW’lık yeni kurulumlarının öncülüğünde yıllık %21’lik bir büyüme ile dünya genelinde üçüncü sırada yer aldı.

– Afrika ve Orta Doğu’daki rüzgar kurulumları 2022’ye kıyasla %182 arttı.