;
Ekonomi Politika

Putin Hükümetten Paris Anlaşması Hedeflerine Ulaşılmasını Talep Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomik kalkınmanın da sağlanması gerektiğini vurgulayarak, hükümetin Paris Anlaşması uyarınca iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yönelik çalışma talebini içeren bir kararname imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 Paris Anlaşması’nı karşılamaya yönelik hükümetine çalışma talebi içeren bir kararname imzaladı. Ancak herhangi bir eylemin güçlü bir ekonomik kalkınmayı da içermesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük dördüncü seragazı yayıcısı olan Rusya, çevre grupları tarafından şirketler için zorunlu emisyon hedeflerinden kaçınması nedeniyle eleştiriliyordu.

Rusya’da resmi tatil olan Çarşamba günü yayımladığı kararnamede Putin, hükümete seragazı emisyonlarını 2030 itibarıyla 1990 seviyelerine göre %70’e varan oranda azaltım yönünde çalışma emri verdi.

Putin, bunun aynı zamanda ormanların ve diğer ekosistemlerin bu tür gazları absorbe etme kabiliyetinden yararlanmak anlamına geleceğini söyledi.

Putin’in emri büyük bir şerh ile geldi. Emisyonları azaltmaya yönelik herhangi bir eylemin, istikrarlı ve dengeli sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlama ihtiyacını dikkate alması gerektiğini söyledi ve hükümetten 2050 itibarıyla daha düşük emisyonları hesaba katan bir sosyo-ekonomik strateji hazırlamasını ve onaylamasını talep etti.

Böylesi bir stratejinin bir önceki taslağı, emisyonların düşmeden önce artmasına izin verdiği için yeşil gruplardan eleştiriler almıştı.

İklim değişikliği, ekonomisi büyük ölçüde petrol ve gaz üretiminin yanı sıra madenciliğe dayanan Rusya için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu altyapının bir kısmı, artan sıcaklıklara karşı savunmasız olan donmuş toprak üzerine inşa edildi.

İnsan faaliyetlerinin ısınan iklim döngülerinin tek nedeni olup olmadığını sorgulayan Putin, kendisini çevre savunucusu olarak görüyor.

Putin geçmişte Paris Anlaşması’na övgüde bulunurken anlaşmanın; ülkelerin sanayiyi modernize etmesini gerektireceğini, milyarlarca dolara mâl olacağını ve iş kayıplarına yol açabileceğini belirtmiş, bu nedenle buna uygun bir şekilde planlama yapılması gerektiğini söylemişti.