;
Ekonomi Politika

Paris Anlaşması Hedeflerine Ulaşmak Güçlü Emisyon Azaltımları ile Mümkün

Yeni bir çalışma, AB’nin zengin bir ekonomi ve önemli bir tarihsel sorumluluğu olduğunu hatırlatarak 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre en az %65’lik emisyon azaltımı için çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Climate Analytics tarafından hazırlanan yeni bir rapor, AB’yi ve Üye Devletleri, bu yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlamaya yönelik iklim hedefine ulaştırabilecek birkaç karbondan arındırma yolu olduğunu gösteriyor. Tüm bu yollar, 2030 yılına kadar büyük emisyon azaltımları gerektiriyor.

Çalışma, AB’nin yenilenebilir enerji kapasitelerini çoğaltırken ve gelişmekte olan ülkelerde emisyonların azaltılmasına yönelik desteği artırırken enerji tüketimini güçlü bir şekilde azaltırsa, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlamak için yine de adil payına katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor.

Zengin bir ekonomi ve aynı zamanda önemli bir tarihsel yayıcı olarak AB, 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre en az %65’lik emisyon azaltımı için çaba göstermeli. Yalnızca böyle önemli bir kesinti, AB’nin kendi sınırları içinde Paris Anlaşması hedefine ulaşmasına yeterli katkısını temsil edecek ve yeni raporda gösterildiği gibi, AB’yi 1.5 derece ile uyumlu bir karbonsuzlaştırma yoluna sokacak.

CAN Europe (İklim Eylem Ağı Avrupa) Direktörü Wendel Trio, “Seragazı emisyonlarını azaltma aciliyeti hiç bu kadar büyük olmamıştı ve bir kez daha AB’nin daha güçlü bir iklim hedefine sahip olabileceğini gösteren bilimsel kanıtlar ortaya koyuyoruz. 2030’a kadar AB araya gelerek ve emisyonları en az %65 oranında azaltarak iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önleyebilir” dedi.

AB için bir dizi emisyon azaltma ve enerji karışımı yolu türeten 1,5 derece ile uyumlu iklim senaryolarını inceleyen raporun yazarlarından biri olan Ryan Wilson, “Bu çalışma, Paris Anlaşması doğrultusunda teknik, güçlü ve hızlı emisyon azaltımlarının AB ve Üye Devletleri için tamamen uygulanabilir olduğunu gösteriyor. Bu, siyasi cesaret ve liderlik gösterme meselesi” diye konuştu.