;
Politika

Orman Kanunu’nda Yeni Değişiklik Yeni Talanlara Kapı Açabilir

orman

Yeni yönetmeliğe göre fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek. Orman vasfının taşınıp taşınmadığı kararını ise TEDAŞ ve TEİAŞ belirleyecek. Havalimanlarının etrafına otel, alışveriş merkezi, lokanta, akaryakıt, dini, sağlık vb. tesislerin kurulmasına da izin verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Orman Kanunu’nun 17. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlgili yönetmeliğin 4. ve 25. maddesinde yer alan ve orman sayılan alanlarda “lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine” izin verilmeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısındaki düzenlemeyle; fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine artık izin verilebilecek.

Aynı maddeye eklenen fıkra uyarınca, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

Yönetmeliğin orman sayılacak alanlarda kurulacak enerji iletim ve dağıtım tesislerinin başvurularının sonuçlandırılmasına yönelik hükümde yapılan düzenlemeyle, bu alanların orman vasfını taşıyıp taşımadığının tespitinin TEİAŞ ve TEDAŞ tarafından yapılabilmesine imkan tanındı.

Ayrıca Orman Kanununda gidilen değişikliğe göre havalimanlarının etrafına otel, alışveriş merkezi, lokanta, akaryakıt, dini, sağlık vb. tesislerin kurulmasına izin verilecek.