;
Politika

Mahkeme Akbelen’de Maden İzni Davasını Reddetti

akbelen

Akbelen Ormanı’nda maden işletme ruhsatının ve YK Enerji’ye verilen iznin iptali için açılan davalarda mahkeme ret kararı verdi.

YK Enerji, Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de yer alan Akbelen Ormanı’nı talan etmek istiyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar ve yaşam savunucuları ise Akbelen Ormanı’nı korumak için mücadele ediyor. Şirkete ait Yeniköy-Kemerköy Santralı işletmeciliğine tahsisinin iptali ve maden işletme ruhsatının iptali için açılan davaların mahkeme kararını açıklandı. Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davalarda mahkeme, itiraz yolu açık olmak üzere davaların reddine karar verdi.

Ormanın şirkete tahsisinin iptali için açılan davada mahkeme kararında,  “Maden işletme (orman) izni sahasından çıkarılacak madeni-kömürün kullanılacağı termik santralin işletilmesinin hukuka aykırı olduğu, kapatılması veya izinlerinin iptali gerektiği yönünde iddialarda bulunulmuş ise de, bilindiği üzere idari yargıda da ‘taleple bağlılık’ ilkesi çerçevesinde sadece dava konusu edilen işlemin yargısal denetiminin yapılacağı, dolayısıyla olayda da sadece orman izni dava konusu edildiğinden, ilgili termik santralin teknik durumu ile ilgili bir inceleme yapılmasının mümkün olmadığı hususu da ifade edilmelidir” denildi.

Maden işletme ruhsatının iptali için açılan dava ise mahkeme, şunları belirtti:  “Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme (orman) izni verilmesine ilişkin 2 8 Kasım 2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle davacı dernek tarafından açılan davada, Mahkememizin 12 Kasım 2023 tarih kararı ile davanın reddine karar verildi.”

Öte yandan  Akbelen Ormanı’nın katledilmesine karşı  Temmuz ayında düzenlenen direnişe katılan Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak kolluk kuvvetlerinin şiddetini yargıya taşıdı. Toprak, “İşkence, görevi kötüye kullanma, suçu bildirmeme ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kolluk kuvvetleri, ilçe ve il jandarma komutanları ile Muğla Valisi hakkında suç duyurusunda bulundu.