;
Bilim

Küresel Çevre Okuryazarlığı Ağı Kuruluyor

Yuva Derneği, çevre eğitimi alanında çalışan, çalışmak isteyen ya da eğitim içeriklerine katkı sunabilecek sivil toplum kuruluşları ve sivil girişimleri Küresel Okuryazarlık Ağı’na katılmaya çağırıyor. 

Küresel Okuryazarlık Ağı (KOZA), doğa ile daha uyumlu yaşamanın yollarını araştıran ve uygulayan “küresel okuryazar” bireylerin artmasına katkıda bulunma vizyonuyla kuruluyor.

KOZA ile Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden (AB) STK’ların ve sivil girişimlerin çevre eğitimi alanında güçlerini birleştirmeleri, eğitsel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ve çevre okuryazarlığının gelişimine birlikte eğitimler ve savunuculuk faaliyetleri düzenleyerek katkıda bulunmaları hedefleniyor.

Ağ, Yuva Derneği’nin Kyoto Club (İtalya) ortaklığı ile yürüttüğü ve AB tarafından finanse edilen “Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi” kapsamında kuruluyor.

Süresi üç yıl olan proje boyunca KOZA şemsiyesi altında kapasite geliştirme çalıştayları, Küresel Okuryazarlık Eğitmen Eğitimleri, Küresel Okuryazarlık Yaygınlaştırma Eğitimleri, çocuklar için çevre farkındalığını artıran animasyon üretimi ve çalışma ziyaretleri gibi faaliyetlere yer veriliyor.

KOZA’ya Kimler Katılabilir?

KOZA, çevre ve iklim değişikliği alanında eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları düzenleyen, düzenlemeyi hedefleyen ya da bu eğitim içeriklerine katkı sunabilecek alanlarda çalışan, KOZA’nın kurulma amacını destekleyen ve öncelikle Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin’de faaliyet yürüten tüm dernekler, vakıflar, sivil toplum ağları ve platformları, meslek örgütleri ve kent konseylerine açık.

Küresel Okuryazarlık Ağı’na buradan katılabilirsiniz. Projeyle ilgili detaylı bilgi almak için sitesini ziyaret edebilir ya da [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.