;
Ekonomi

Kömürlü Termik Santrallerinin Gizli Maliyeti

Araştırmacı ve ekonomist Dr. Bengi Akbulut, enerji tartışmalarına alternatif bir maliyet hesabı sunan “Termik Santrallerin Maliyeti: Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışmasını geçtiğimiz Mart ayında yayımladı. Beş termik santral projesinin incelendiği çalışmada, uluslararası literatür baz alınarak, bu proje alanlarında çevre ve ekosistem üzerinde yaratılan gizli maliyet hesaplandı.

Bağımsız politik ekonomist Dr. Bengi Akbulut’un “Termik Santrallerin Maliyeti: Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışması Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından geçtiğimiz Mart ayında yayınlandı. Çalışma, Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin ormanlık, tarım ve deniz/kıyısal alanlar üzerinde yarattığı etkileri ve gizli sosyal, ekonomik ve çevresel maliyetleri gözler önüne serdi.

5 Termik Santralde Gizli Maliyet: 15.6 Milyon Türk Lirası

The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital adlı çalışmadan yola çıkan Dr. Bengi Akbulut çalışmasında, alım gücü paritesini baz alarak bu projelerin arazi kullanımı üzerinden hektar başına maliyetlerini ortaya çıkardı.

Çalışmanın sonuçları, CENAL Entegre Enerji Santrali, SOCAR Power Termik Santrali, HEMA Termik Santrali, DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi ve SANKO Gölbaşı Termik Santrali’nin sadece arazi kullanımı üzerinden en az 15.6 milyon TL tutarındaki “gizli” maliyetini gözler önüne serdi.

Bu maliyetler, ilgili termik santrallerin kurulacağı bölgelerdeki ormanlık, tarım ve deniz/ kıyı alanlarının barındırdığı doğal varlıklar üzerinden ekosistem hizmet değerlerini kapsıyor. İlgili termik santrallere yılda yaklaşık 725.3 milyon TL de teşvik veriliyor. Kamu tarafından teşvik edilen bu termik santrallerin yarattığı hasarlar, doğa, yerel halk ve kamu tarafından karşılanıyor.

ÇED Raporları Tüm Maliyetleri Kapsamıyor

İlgili beş termik santralin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin de incelendiği çalışma, sunulan ÇED raporlarının, başta ekosistem hizmetleri ve kamu teşvikleri olmak üzere birçok sosyal ve çevresel etkiyi ve bu etkilerin neden olduğu ekonomik maliyetleri de yansıtmadığını ortaya koydu.

Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından yayınlanan “Termik Santrallerin Maliyeti: Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışmaya http://iklimadaleti.org/i/upload/Termik-Santrallerin-Maliyeti-978-605-82832-2-0.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.