;
Politika

Kirletme Arzusu Bitmiyor: Türkiye Planlanan Kömürlü Termik Santral Kapasitesinde Dünyada Üçüncü

kömürlü termik santral

Yeni bir rapora göre Türkiye, planlanan kömürlü termik santral kapasitesi bakımından Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 

Global Energy Monitor’ün bu yıl dokuzuncusunu yayımladığı “Yükseliş ve Çöküş 2023: Kömürlü Termik Santralların Küresel Takibi” raporuna göre, Çin hariç hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde işletmede olan ve planlanan kömürlü termik santral sayısı azaldı.

Planlanan kömürlü termik santral kapasitesi önemli ölçüde azalmış olsa da, işletmedeki kömürlü termik santrallar yeterince hızlı bir şekilde kapatılmıyor.

Rapora göre, Paris Anlaşması’nın hedeflerine uymak için yılda ortalama 117 GW’lık kömürlü santralın kapatılması gerekiyor, bu da geçen yıl kapanan (26 GW) kapasitenin dört buçuk katına denk geliyor. Ayrıca yeni kömürlü termik santralların yapımı da durdurulmalı.

Türkiye Yeni İthal Kömürlü Termik Santral Açtı

Rapora göre Türkiye, planlanan kömürlü termik santral kapasitesi bakımından Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

2022 itibarıyla, Türkiye’nin proje stokunda yaklaşık 11 GW’lık kömürlü termik santral projesinin yer aldığı belirtilen raporda, bu projelerin tamamının finansman bulmakta zorlandığına ya da bir dizi yasal aksaklıkla karşılaştığına dikkat çekildi. Bu durumu kanıtlayan gelişmelerden biri de proje stokundaki 11 GW kömürlü termik santral kapasitesine karşılık Enerji Bakanlığı’nın Ulusal Enerji Planı’nda 2035 yılına kadar 3,2 GW’lık yeni kömürlü termik santral kapasitesi öngörmesi.

Paris Anlaşması’nı onaylayan Türkiye’de 2022 yılında açılışı yapılan tek santral, 1,3 GW’lık kapasiteye sahip Adana’nın Yumurtalık İlçesi Sugözü sahilinde faaliyete geçen Çin finansmanlı Emba Hunutlu kömür santrali.

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, mevcut proje stokunun büyüklüğüne rağmen, Türkiye’de bundan sonra yeni bir kömürlü termik santral açılmasının olası gözükmediğini söylerken, “Ne bunun için gerekli dış finansman var ne de yöre insanları yaşadıkları yerde termik santral istiyor. Ulusal Enerji Planı bile 2035 yılına kadar sınırlı kapasitede yeni kömürlü termik santral öngörüyor. Şimdi, Ulusal Enerji Planı’nın daha iddialı bir enerji dönüşümü için net bir politik ortam yaratacak şekilde revizyonuna ihtiyacımız var. Özellikle depremin ardından, Türkiye’nin önündeki yeniden inşa sürecinde, enerji verimliliği ve depolamaya odaklanarak rüzgar ve güneş enerjisine dayalı, herkes için güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir enerji sistemini inşa etmek yetkililerin öncelikli görevi olmalı” dedi.

Avrupa Kömüre Dönmüyor

Raporun diğer öne çıkan verileri şöyle:

  • Çin hariç gelişmekte olan ülkelerde planlanan kömürlü termik santral kapasitesi 23 GW düştü. Ancak Çin’in planlanan kapasitesi 126 GW artarak dünyanın geri kalanındaki değişiklikleri büyük ölçüde telafi etti.
  • 2021’de Avrupa Birliği’nin 14,6 GW’lık kömürlü termik santralı kapatarak kendi rekorunu kırmasının ardından yaşanan gaz krizi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kömür santrallarının devre dışı kalmasında bir yavaşlamaya yol açtı ve geçtiğimiz yıl sadece 2,2 GW’lık kömürlü termik santral kapandı. Kömürlü termik santralların geçici olarak yeniden devreye alınması ve ömürlerinin uzatılmasının önümüzdeki birkaç yıl içinde sönümlenmesi beklenirken, “Avrupa kömüre dönüyor” mitinin gerçek hayattaki karşılığı AB’nin kömüre dayalı elektrik üretiminde 2022 yılında sadece %1’lik bir artış.
  • 2022 yılında dünyada işletmedeki kömür santralı filosu (%1’den az) 19,5 GW büyüdü. Yeni işletmeye alınan 45,5 GW’lık santralın yarısından fazlası (%59) Çin’de. Çin dışında, küresel kömür filosu önceki yıllara göre daha yavaş bir oranda olsa da küçülmeye devam etti.
  • İnşaat öncesi ve inşaat aşamaları da dahil olmak üzere proje stokundaki olan toplam kömürlü termik santral kapasitesi, 2014’teki yüksek seviyelerden önemli ölçüde düştükten sonra 2019’dan bu yana nispeten aynı seviyede kaldı. Bu rakam 2021’de 479 GW ile rekor düşük seviyeye ulaştı, ancak 2022’de Çin nedeniyle bir yılda %12’lik bir artışla 537 GW’a yükseldi.
  • ABD, 2022 yılında 13,5 GW’lık kömür kapasitesini kapatarak bu alanda başı çekti.