;
Politika

Kırklareli Termik Santral İstemiyor: “Çocuklarımıza Güzel Bir Gelecek Bırakmak İstiyoruz”

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli’ne bağlı Dokuzhöyük köyüne kurulması planlanan kömürlü termik santrala karşı olduğunu açıklayarak “Bu santralın kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz” diyor.

Kırklareli Merkez ilçeye 19,5 km, İnece-Ulukonak Mahallesi’ne 700 metre, Dokuzhöyük Köyü’ne 1,8 km, Karahalil Köyü’ne 3 km, Bostanlı Köyü’ne 5,3 km mesafedeki alana kurulması gündemde olan ve yılda 7.000 saat çalışarak iki ünitede toplam 2 milyon 506 bin ton kömür yakılması planlanan termik santrala karşı tepkiler büyüyor. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar” kapsamında yer alan Kırklareli Ovası’nın dikkate alınmadığını belirterek şunları söylüyor: “Proje sahası ve maden sahalarında; İnece Deresi, Aşıklaroğlu Deresi, Büvit Deresi, Akkadın Deresi, Kurt Deresi ve Büyük Dere bulunmaktadır. Söz konusu alan ‘Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nda ‘tarım arazisi’ ve ‘orman alanı’ olarak yer almaktadır’’. Kesimoğlu, proje sahasının 417.021 m2’lik kısmının tarım arazilerinden (%84), 83.020 m2’lik kısmının ise orman alanlarından (%16) oluştuğunu ifade ederek “Tarım alanlarının yok edilerek, termik santral kurulmasında kamu yararı yoktur. Tarım alanlarının yok edilmesi, tarıma dayalı ithalatın artması demektir” ifadelerini kullanıyor.

Ortalama bir tekstil fabrikasının bir ayda kullandığı kömür yakıtını bu termik santralın bir saatte kullanacağını belirten Kesimoğlu, “Bu alan birinci sınıf tarım arazisidir. ÇED raporunda bu kömürlü termik santralın bir saatte 82 ton su tüketeceği ve 358 ton kömür yakacağı öngörülüyor. Santralın bacasından çıkan kül ve zehirli gazların çevrede bulunan tarım arazilerinin üzerine yayılacağı düşünüldüğünde, zaten felaketlerle boğuşan bölgemizin daha da felakete sürüklenmesine yol açacaktır” diyor.

Kömürlü termik santralların Kırklareli çevresinde, çevre ve insan sağlığı yönünde çok büyük ve ciddi tehlike yaratacağının altını çizen Kesimoğlu, bu sebeple yasadaki açık düzenlemeye aykırı olan projenin ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Projenin gerçekleşmesi halinde kurulacak termik santralın toprak, su ve hava kirlenmesine sebep olarak telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayan büyük maddi ve manevi zararlar oluşturacağını vurgulayan Kesimoğlu, doğanın ve çevrenin daha fazla talana kurban gitmesine, çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın daha fazla kirlenmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek şöyle diyor: “Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için köy sakinlerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm halkımız ile birlikte her türlü adımı atacağız”.