;
Politika

Katar Hem Doğalgaz İhraç Ediyor Hem de İklim Eyleminde Öncü Olduğunu İleri Sürüyor

Nüfusuna göre dünyanın en büyük kirleticisi olan Katar, uzmanların yanıltıcı olarak adlandırdığı yeni iklim eylem planında, büyük miktarlarda gaz ihraç ettiği için iklim eyleminin “öncüsü” olduğunu iddia etti.

Katar hükümeti BM’ye yeni sunduğu en son iklim planında “Son birkaç on yıldır Katar, doğalgaz ve türevlerinin dünya enerji piyasasına ihracatı yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme konusundaki uluslararası çabalarda öncü bir rol üstlendi.

Bu yakıtlar, geleneksel yakıtlara kıyasla daha temiz ve verimli enerji kaynaklarıdır. Hem karbondioksit emisyonunun azaltılmasına hem de hava kalitesi koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunurlar” dedi.

Temiz Hava Görev Gücü araştırmacısı Jonathan Banks, Climate Home News’e, “Dünyanın dört bir yanına gaz göndermek sizi iklim lideri yapmaz. Bu kesinlikle yanıltıcı bir ifadedir” dedi.

Doğalgaz, yanan kömürden daha az karbondioksit üretiyor, ancak üretim sürecinden kaynaklanan emisyonlar bu faydaları ortadan kaldırabilir.

Banks, “Küresel bazda en iyi tahminler, gazın kömürden daha iyi olduğunu gösteriyor. Ancak bugünlerde yaptığımız tartışma bu değil. Sıfır emisyona ulaşmaya çalışıyoruz ve gazın bu yolda yardımcı olmadığını biliyoruz” şeklinde ifade etti.

Bu yılın başlarında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel ısınma 2050 itibarıyla 1.5 derece ile sınırlandırılmak isteniyorsa dünyanın yeni fosil yakıt kullanımına yatırım yapmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Katar’ın gaz üretimi son 20 yılda hızla arttı. Şu anda sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) dünyanın en büyük beşinci üreticisi ve en büyük tedarikçisi olan Katar’ın ana müşterileri Avrupa, Hindistan, Çin, Japonya ve Kore’de.

E3G’de enerji diplomasisi danışmanı olan Maria Pastukhova, LNG’nin sıvılaştırılmamış gazdan daha fazla emisyon yoğun olduğunu söyledi ve “Emisyon ifşa sertifikaları olmadan, LNG’nin kömüre kıyasla ne kadar ‘temiz’ olduğu asla net değildir” dedi.

Bu yılın başlarında, devlete ait Qatar Petroleum, 2026 itibarıyla ulusal sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini yılda %40 artıracak bir anlaşma imzaladı.

2021’de dünyadaki karbondioksit emisyonlarının %22’sinden gazın sorumlu olması bekleniyor.

Katar’ın enerji geçişini inceleyen Cenevre Üniversitesi araştırmacısı Moiz Bohra, “Hükümet, bir geçiş yakıtı olduğunu iddia ettiği doğalgaz endüstrisinin genişlemesini ikiye katlamaya karar verdi. Yenilenebilir enerji, enerji depolama ve giderek artan yeşil hidrojendeki gelişmeler bu anlatıya güçlü bir şekilde meydan okuyor. Dünyanın her yerindeki ülkeler, doğrudan kömürden yenilenebilir kaynaklara geçmeyi daha ucuz buluyor (örneğin Hindistan’da yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesine bakın), bu nedenle geçiş yakıtı olarak gaza ihtiyaç olmayabilir” dedi.

Katar, 2015’teki önceki iklim planında, ekonomiye zarar vereceğini söyleyerek bir emisyon azaltım hedefi belirlemeyi reddetmişti. Güncellenmiş versiyon, Katar’ın 2030’da emisyonları %25 altına indireceğini söylüyor.

Katar, sunumunda “düşük seragazı yayan bir ülke” olduğunu iddia ediyor. Ancak nüfusuna göre, dünyanın en yüksek emisyon salan ülkesi konumunda.

Pastukhova “Genel olarak, Katar’ın NDC’de kendisini – gelişmekte olan küçük bir yayıcı ülke şeklinde– tasvir etme şekli yanıltıcı ve tehlikeli. Kişi başına düşen GSYH’si Almanya, Kanada ve diğerlerinden daha yüksek. Yüksek gelirli bir ülke ve kendi ekonomisini karbondan arındırmak için hızlı adımlar atacak araçlara sahip” dedi.