;
Politika

Kadın ve İklim Projesi “KAD.İM” Başlıyor

Kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle mücadelesini tüm dünyayla paylaşmayı hedefleyen kadın ve iklim projesi “KAD.İM” başlıyor.

Türetim Ekonomisi Derneği ve Kazdağı Koruma Derneği’nin ortak yürüttüğü Kadın ve İklim Projesi (KAD.İM) başlıyor. KAD.İM’in hedefleri arasında, kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle mücadelesini tüm dünyayla paylaşmak yer alıyor. Bu grupları bir araya getirerek mücadeleyi ortaklaştırmayı, dayanışma ortamı sağlamayı ve ekonomik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında ayrıca, akademik-bilimsel nitelikli makale ile çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülecek çalışmalara kaynak oluşturmaya çalışılacak.

Türkiye’de farklı coğrafyalarda iklim ve biyoçeşitlilik kriziyle mücadele etmekte olan, farklı alanlarda üretim yapan kadın topluluklarının görünürlüğünü sağlamak temelinde kurgulanan proje; kadınları toplumsal ve ekonomik hayata dahil ederek kadın örgütlendirmelerini güçlendirecek ve böylece ekolojik mücadele ve savunuculuk paralelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gündeme getirecek. Projenin, ekoloji ve ekonominin birbirini desteklerken kadın topluluklarının dayanışmalarını da güçlendirmesi, mevcut krizlere ışık tutarak kamusal çözümler aranmasının yolunu açması, toplulukların farkındalığını arttırarak ekolojik ve sosyal dönüşümü mümkün kılacak şekilde güçlendirmesi planlanıyor.

Farklı alanlardan üreten kadın topluluklarının hikayelerinin aktarılacağı, sosyal, ekonomik ve ekolojik dönüşümün destekleneceği projeye ilişkin gelişmeleri Kadın ve İklim sosyal medya hesaplarından takip edilebilirsiniz.

Facebook: https://www.facebook.com/kadinveiklim/

Instagram: https://www.instagram.com/kadinveiklim/

Twitter: https://twitter.com/kadinveiklim