;
Afetler Analiz

İstanbul’un 35 Yıllık “Felaketler” Tarihi

Geç dönem Osmanlı tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Önder Kocatürk’ün son kitabı “İstanbul’da Sel ve Fırtına”, 1889-1924 tarihleri arasında İstanbul’da yaşanan sel ve fırtına olaylarını tarihsel ve toplumsal bir mercekle ele alıyor.

Geç dönem Osmanlı tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Önder Kocatürk’ün son kitabı “İstanbul’da Sel ve Fırtına” 1889-1924 tarihleri arasında 35 yıl içerisinde, İstanbul’da gerçekleşen, önemli can ve mal kaybına yol açan sel ve fırtına olaylarını bütün yönleriyle arşiv belgeleri ve dönemin basın yayın organları ışığında inceliyor.

Afetlerin nedenleri, boyutları, gerçekleştiği andan sona ermesine kadar geçen sürede yarattıkları tahribat, insanların nasıl ve ne ölçüde etkilendikleri, devlet yönetici ve görevlilerinin afetler esnasında ve sonrasında yürüttükleri kurtarma, temizlik ve yardım faaliyetleri gibi diğer birçok bilgi ve gelişmeler de kitapta detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Kitap, 1913 yılında Silahtarağa Elektrik Fabrikası ve civarında yaşanan gelişmeler; Sarıyer, Büyükdere ve Rumelikavağı’nda selin neden olduğu kayıplar; 1914’te İstanbul’da yaşanan fırtınalar ve hortum; selin maddi bilançosu ve yardım çalışmaları gibi başlıklar altında sel ve fırtınalara dair detaylı bir tarihsel çalışma sunuyor.