;
Politika

İstanbullular Paşabahçe Vapuru’nun “İklim Seferi”nde Buluştu

İklim Seferi

4 Kasım küresel “İklim İçin Güç Ver Eylem Günü”nün İstanbul ayağındaki etkinlikler, yaklaşık 500 İstanbullunun katılımı ile “İklim Seferi”ni gerçekleştirdi.

İklim için 350, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, İstanbul Şehir Hatları, İstanbul Planlama Ajansı’nın ortaklığında tarihi Paşabahçe Vapuru’nun ev sahipliğinde düzenlenen “İklim Seferler”i, İstanbulluları iklim krizinin gerçekleri ve çözüm önerileri ile buluşturdu.

4 Kasım küresel “İklim İçin Güç Ver Eylem Günü”nün İstanbul ayağındaki etkinlikler, yaklaşık 500 İstanbullunun katılımı ile “İklim Seferi”ni gerçekleştirdi. Yolculuk boyunca canlı müziğin de yer aldığı seferde tüm ortakların katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi. “İklim Seferi”nin ardından Paşabahçe Vapuru gün boyu devam eden rutin seferlerinde de yüzlerce İstanbulluyu iklim krizine dair bilgilendirmeye devam etti.

İklim için 350 Derneği Kampanyalar Sorumlusu Efe Baysal İklim Vapuru’nda yapılan basın açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemizin 2053’te karbon nötr olma hedefi bulunuyor. Öte yandan bu hedef yıla yönelik en önemli somut adımın hala atılmadığını üzülerek görüyoruz. Araştırmalar Türkiye’nin 2030’a kadar kademeli olarak kömürden çıkışı gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Bu çerçevede iklim dostu, gücünü yerli ve yenilenebilir enerjiden alan bir Türkiye için enerji dönüşümü talep ediyoruz. İkinci talebimiz yenilenebilir enerji kooperatifleri önündeki engellerin kaldırılması. Son olarak yerelin katkısı olmadan bir dönüşüm, değişim olmayacağının da farkındayız. Bu çerçevede yerel yönetimlerden de yenilenebilir enerji kapasitelerini artırmaya yönelik, iklim çözümlerine yönelik net taahhütler, somut adımlar beklediğimizin altını çizmek istiyorum.”

İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül de basın açıklamasında, “Yerel yönetim olarak her şeyin işbirliği ile başladığı ve ortaklıklarla paydaşlıklarlarla büyüyerek gittiğinin en güzel örneklerinden birini bugün burada görüyoruz. Göreve ilk geldiğimizde söylediğimiz bir söz vardı, bu kentin geleceğinin planlanmasına ihtiyaç var. Bu nedenle yaptığımız ilk iş Vizyon 2050 çalışmasını başlatmak oldu. Vizyon belgesindeki çalışmalarımıza dünyanın krizlerine beş meydan okuma olarak devam ediyoruz. Şu an iklim de bu çalışmaların en önemli başlıklarından bir tanesi. Çünkü iklim kentteki bütün meydan okumalara yatayda kesen bir konu. O yüzden bugünkü çalışmamız bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.