;
Politika

İstanbul İklim Eylemlerinde Tam Puan Aldı

İstanbul, zorlu ekonomik baskılarına rağmen çevresel eylem ve şeffaflık konusunda cesur liderlik sergileyen dünya genelindeki 119 şehirden biri olarak kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına Carbon Disclosure Project (CDP) tarafından en yüksek puan olan “A” skoru verildi. Böylelikle İstanbul, CDP’nin yaptığı  iklim eylemi liderleri listesine giren 119 küresel şehirden biri oldu. Şehirleri iklim eylemlerini artırmaya teşvik etmek ve desteklemek için tasarlanan CDP’nin A Şehirleri Listesi, şehirler tarafından açıklanan çevresel verilere dayanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2050 yılında karbon nötr hedefini yakalamak için attığı adımlar, çevresel etki konusunda kâr amacı gütmeyen CDP tarafından ödüllendirildi. Dünyadaki şehirlerin %13’ü ‘A’ skoru alarak bu başarıya ulaşabildi.

Türkiye’den En Yüksek Puan İstanbul’a

Şehirleri iklim eylemlerini artırmaya teşvik etmek ve desteklemek için tasarlanan CDP’nin A Şehirleri Listesi, şehirler tarafından açıklanan çevresel verilere dayanıyor. Şehirlerin iklim beyanlarında ve eylemlerinde belirgin bir ivme oluşturan şehirler derecelendirme alıyor. 2023 yılında CDP tarafından toplam 939 şehir derecelendirme aldı. İstanbul en yüksek puanı alan Türkiye’den ilk ve tek şehir oldu.

Bir şehrin A skoruna ulaşabilmesi için, diğer iklim eylemlerinin yanı sıra şehir geneli bir seragazı emisyon envanterine sahip olması, bir iklim değişikliği eylem planı yayımlaması ve CDP-ICLEI Platformu aracılığıyla kamuya açıklama yapması gerekiyor. Kentin bir iklim riski ve hassasiyet değerlendirmesini tamamlaması, iklim tehlikeleriyle nasıl başa çıkacağını gösterecek iklim değişikliğine uyum hedeflerine sahip olması isteniyor. Diğer yandan A Listesi’ndeki şehirlerin birçoğunda belediye başkanları, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik siyasi taahhüdü de dahil olmak üzere birçok farklı liderlik eylemi de gerçekleştiriyor.