;
Ekonomi Politika

İrlanda Bir İlk Gerçekleştirdi: Fosil Yakıtlardaki Tüm Yatırımını Geri Çekecek

“Fosil Yakıtlardan Geri Çekilme Yasası”nı parlamentoda onaylayan İrlanda, fosil yakıtlara yapılan kamu yatırımlarını tamamen geri çekeceğini taahhüt eden ilk ülke oldu.

İrlanda, “Fosil Yakıtlardan Yatırımı Geri Çekme Yasası”nı parlamentoda onaylayarak fosil yakıtlara yapılan kamu yatırımlarını tamamen geri çekeceğini taahhüt eden ilk ülke oldu. Bağımsız milletvekili Thomas Pringle tarafından önerilen ve tüm muhalefet partilerinin de desteği ile mecliste onaylanan yasa, İrlanda Stratejik Yatırım Fonu’nun (ISIF-Varlık Fonu) küresel fosil yakıt şirketlerindeki yatırımlarını beş yıl içinde çekmesini zorunlu kılıyor. Haziran 2017 itibarıyla fonun dünya çapında 150 şirkette toplam 318 milyon euroluk yatırımı bulunuyor.

İrlandalı uluslararası kalkınma kuruluşu Trocaire’in Direktörü Eamon Meehan yaptığı açıklamada “Bugün Oireachtas (İrlanda Yasama Organı) tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj verdi. Yasama organı üyeleri toplumdan gelen talepleri dinleyerek, fosil yakıtlardan yatırımı geri çekme konusunda tarihe geçecek bir karar aldı ve diğer ülkelere örnek oldu. Bu karar hayati önem taşıyor” diyor.

Meehan, İrlanda’nın iklim konusundaki tembelliğinin tüm dünya tarafından bilindiğini ve geçtiğimiz aylarda, ülkenin AB içinde en kötü iklim politikasına sahip olduğunu gösteren çalışmalar yayımlandığını hatırlatarak söyle konuştu: “Bu durum göz önüne alındığında, kararın önemi daha da artıyor. İrlanda’nın yakın zamanda iklim taahhütlerini yenilemesini ve iklim eylemi konusunda daha hızlı harekete geçmesini bekliyoruz”.

“Fosil Yakıtlardan Yatırımı Geri Çekme Yasası”, bağımsız milletvekili Pringle, Trocaire, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, öğrenci grupları ve Küresel Yasal Eylem Ağı’nın (GLAN) iki yıldan uzun süredir yürüttüğü kampanyanın sonucu olarak yasalaştı.

Meehan’ın da belirttiği gibi İrlanda Cumhuriyeti’nin iklim taahhütleri yeterli görülmüyor. Ülke 2020 yılına kadar sadece %1 azaltım hedefliyor. İklim Eylem Ağı Avrupa’ya (CAN Europe) göre iklim hedefleri açısından İrlanda Cumhuriyeti AB üyeleri içinde en kötü ikinci ülke olarak ön plana çıkıyor.