;
Ekonomi

IRENA: Enerji Dönüşümünde Kırılma Anı Yakın

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yeni raporuna göre yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesi küresel olarak düşük karbonlu enerjiye geçişte dönüm noktasını işaret ediyor.

Bugün yayımlanan yeni bir rapora göre, yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesi ve yeni güneş-rüzgar enerji santrallarını kurmanın var olan kömür santrallarını işletmekten daha ucuz olması küresel olarak düşük karbonlu enerjiye geçişte dönüm noktası olabilir.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) fosil yakıtlara kıyasla yenilenebilirlerin cazip fiyatlarının hükümetlerin yeşil ekonomik iyileşme planlarını benimsemesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera “Enerji dönüşümünde önemli bir dönüm noktasına ulaştık” dedi.

Bilim insanları, iklim krizinin en kötü etkilerini azaltmak için daha hızlı bir dönüşümün gerektiğini belirtse de Abu Dabi merkezli ajansın yıllık raporu, güneş ve rüzgar enerjilerinin maliyet konusunda giderek daha rekabetçi olduğunu gösteriyor.

Rapor, 2019’da eklenen yenilenebilir kapasitenin yarısından fazlasının, en ucuz yeni kömür santrallarından daha düşük enerji maliyetine sahip olduğunu gösteriyor.

Sonuçlar ayrıca, yeni güneş fotovoltaik (PV) ve kara rüzgar enerjisini inşa etmenin ortalama maliyetinin artık birçok mevcut kömür santralını çalışır durumda tutmaktan daha az maliyetli olduğunu ortaya koyuyor.

Raporun yazarları ayrıca çoğunlukla Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Almanya ABD, Ukrayna ve Polonya’da bulunan en pahalı 500 gigawatt’lık kömür enerji santrallarının yerine kıyı rüzgar enerjisi ve güneş panelleri kullanıldığında küresel ölçekte enerji maliyetinde 23 milyar dolar tasarruf edilebileceğini hesapladı.

Rapora göre önümüzdeki yıl 1200 gigawatt’a kadar olan mevcut kömür kapasitesi, büyük ölçekli yeni bir güneş paneli kurmaktan daha maliyetli hale gelebilir.