;
Bilim

IPM’den Yeni Bilgi Notu: “Değişen İklimde Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım ve Uyum Politikaları”

İstanbul Politikalar Merkezi (IPM), yerel yönetimlerin kentsel planlama süreçlerinde göz önünde bulundurabilecekleri temel azaltım ve uyum stratejilerine değinen, bu stratejiler arasındaki çatışma ve sinerjilere dikkat çeken bir politika notu yayımladı.

İklim değişikliğinin kentlerdeki etkileri her geçen gün daha çok hissediliyor. Şiddeti ve yoğunluğu artan aşırı hava olayları, kentlilerin yaşam alanlarını her geçen gün daha çok etkiliyor. Kentler, aynı zamanda tüketimin yoğunlaştığı mekanlar olarak bir yandan da seragazı emisyonlarında önemli rol oynuyor. Bu sebeple, dünyanın birçok şehrinde artık iklim değişikliği yerel yönetimlerin öncelikli konularından biri ve birçok yerel yönetim yerel iklim planları üretmeye çalışıyorlar.

Türkiye’de de iklim eylemi ve iklim değişikliği ile mücadele açısından kentlere önemli roller düşüyor, kent planlamasının hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de iklim değişikliğine uyum bağlamında ciddi bir rolü olduğu görülüyor.

İstanbul Politikalar Merkezi (IPM), yerel yönetimlerin kentsel planlama süreçlerinde göz önünde bulundurabilecekleri temel azaltım ve uyum stratejilerine değinen, bu stratejiler arasındaki çatışma ve sinerjilere dikkat çeken bir politika notu yayımladı. Çalışmanın, yerel yönetimlerin stratejik planlarını hazırladıkları bu dönemde iklim eylemini bütüncül bir şekilde kent planlarına dahil etmek için önemli bir kaynak olması amaçlıyor.

2018/19 Mercator-IPM araştırmacıları Dr. Ender Peker ve Dr. Cem İskender Aydın tarafından hazırlanan “Değişen İklimde Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım ve Uyum Politikaları” adlı politika notunda aynı zamanda yerel yönetimlere plan hazırlama süreçleri konusunda bazı öneriler de sunuluyor.

Bu önerilere göre;

– Bilimin ışığında kentsel emisyon patikaları hesaplanmalı, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve etkileri net bir şekilde ortaya koyan iklim eylem planlarının hazırlanmalı.

– Bu hazırlık süreci olabildiğince katılımcı yürütülmeli, farklı sektörlerden ve aktör gruplarından temsilciler birlikte çalışmalı.

– Planların etkin uygulanabilmesi için, yerel yönetim içinde bir izleme ve değerlendirme kurulu kurulmalı, düzenli raporlamalar yapılmalı.

– İzleme ve değerlendirme başta olmak üzere, tüm iklim eylem planı süreçleri şeffaf ve tüm paydaşların erişimine açık olacak bir şekilde tasarlanmalı.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi