;
Bilim Ekonomi

IPCC Geliştirme Metodolojisi 2019 Raporu Japonya’da İncelenecek

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), “2006 Ulusal Seragazı Envanterleri İçin IPCC Rehberi’nin 2019 Yılı için Geliştirilmesi” metodoloji raporunu,  8-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kyoto, Japonya’da gerçekleşecek olan 49. oturumunda inceleyecek.

IPCC’nin Ulusal Seragazı Envanterleri çalışma kolu, ulusal seragazı emisyonlarının ve bunların yok edilmesinin hesaplanması ve raporlanması için uluslararası kabul görmüş bir metodoloji ve yazılım geliştiriyor. Bu metodolojinin IPCC’ye katılan ülkeler ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ndeki (UNFCCC) taraflarca kullanımını teşvik ediyor.

IPCC, tüm tarafların en iyi ve en güncel bilim ile desteklendiklerini garanti ederek ülkelerin ulusal seragazı envanterlerinin hazırlanması ve devamlı gelişiminde, UNFCCC’ye yardımcı olmaları için, 2006 IPCC Rehberi’nin geliştirilmesi yoluyla metodolojilerinin güncellenmesine Nisan 2016’daki 43. oturumunda karar verdi. Rehberin 2019 versiyonunun Paris İklim Anlaşması sürecine de katkı sağlaması bekleniyor.

IPCC’nin 49. oturumu, Rehberin 2019 Gelişmiş versiyonunun Genel Değerlendirme Bölümü’nü parça parça ele alacak. Panelde anlaşmaya varılması halinde, IPCC Genel Değerlendirme Bölümü’nü uygulamayı kabul edecek ve ana raporu onaylayacak.

49. oturum programına buradan erişebilirsiniz.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi