;
Bilim Ekonomi

İngiltere Yenilenebilir Enerjide Rekor Kırdı: Elektrik Üretiminde Yenilenebilirlerin Oranı %33’e Çıktı

CarbonBrief’in İngiltere’nin 2018 yılı elektrik üretimi hakkında hazırladığı yeni analiz, ülkenin elektrik üretiminin son 24 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koyarken yenilenebilir enerjinin üretimdeki payının artmaya devam ettiğini ve rekor kırarak %33’e ulaştığını belirtiyor.

İngiltere’nin önde gelen araştırma ve analiz kuruluşlarından CarbonBrief, ülkenin 2018 yılı elektrik üretimi hakkında yeni bir analiz yayımladı. Analize göre, geçtiğimiz yıl İngiltere’nin elektrik üretimi son 24 yılın en düşük seviyesine gerilerken, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı da artmaya devam etti ve rekor kırarak %33’e ulaştı. Bu artıştaki en büyük pay, yıllık %16’lık yükselişle rüzgar enerjisine ait ancak güneş ve biyokütledeki artış da azımsanmayacak kadar yüksek.

2018 yılında ayrıca fosil yakıtların payı şimdiye kadarki en düşük seviyesine gerileyerek elektrik üretiminin %46’sını karşıladı. Doğalgaz fiyatlarındaki artışa rağmen kömürden elektrik üretiminde düşüş yaşandı.

Analizin ana bulguların şu şekilde sıralanabilir:

– İngiltere’nin 2018 yılı elektrik üretimi 335 TWh olarak gerçekleşerek 1994’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. 1994 yılı aynı zamanda Tony Blair’in İşçi Partisi’nin başına geçtiği, Amazon’un kurulduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin internete erişiminin başladığı yıl.

– Toplam elektrik üretiminde 63 TWh düşüş yaşandı. Bu düşüş üretimin %16’sına ve 3200 MW’lık Hinkley Nükleer Santralı’nın üretiminin iki buçuk katına denk geliyor.

– Fosil yakıtların 2018 yılında elektrik üretimindeki payı tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşerek %46 oldu.Kömürden elektrik üretiminin, doğalgaz fiyatlarındaki yükselişe cevaben artmasının beklenmesine rağmen düşüş eğilimi devam etti.

  • Kömürden üretim: 17 TWh (toplam üretimin %5’i), bir önceki yıla göre %25 düşüş.
  • Doğalgazdan üretim: 132 TWh (toplam üretimin %39’u), bir önceki yıla göre %4 düşüş.

– Nüfus artışı sebebiyle kişi başına düşen elektrik üretimi 1984 yılından beri görülen en düşük seviyeye geriledi. 2005 yılından beri %24’lük düşüş yaşandı.

– Kişi başına düşen elektrik üretimi 2005 yılındaki seviyede devam etseydi İngiltere’nin 2018 yılında dört adet Hinkley Nükleer Santralı’nın üretimine eşdeğer 103 TWh ek üretime ihtiyacı olacaktı (Nüfus 2005 yılından bu yana %10 arttı).

– 2018 yılında elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2017’deki %29 seviyesinden %33’e yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Yenilenebilir kaynaklardan üretimde 2005 yılına kıyasla 95 TWh artış yaşandı.

  • Rüzgar enerjisinden üretim: 58 TWh (toplam üretimin %17’si), bir önceki yıla göre %16 artış.
  • Güneş enerjisinden üretim: 13 TWh (toplam üretimin %4’ü), bir önceki yıla göre %11 artış.
  • Biyokütleden üretim: 36 TWh (toplam üretimin %11’i), bir önceki yıla göre %13 artış.
  • Nükleer enerjiden üretim: 65 TWh (toplam üretimin %19’u), bir önceki yıla göre %7 düşüş.

– Yenilenebilir enerjinin 2005’ten bu yana artan üretimi (95 TWh) ve kişi başına elektrik üretimindeki düşüş (103 TWh) doğalgazla ikame edilseydi İngiltere’nin 2017 yılındaki toplam emisyonları mevcut duruma kıyasla %20 daha fazla (368 milyon ton CO2) olurdu. Kömürle ikame edilseydi, ekonomi genelinde emisyon artışı yaklaşık %50 daha fazla olurdu.

– İngiltere’nin ekonomik büyümesi ve elektrik üretimi arasındaki ayrışma (decoupling) halihazırda tamamlanmış durumda. Ekonominin büyümesi ile elektrik üretimindeki artış arasındaki eskiden gerekli olduğu varsayılan ilişki, enerji-yoğun endüstrilerin yerini yüksek katma değer sağlayan üretim ve hizmet sektörüne bırakmasıyla birçok gelişmiş ülke gibi İngiltere’de de anlamını yitirdi.

Analizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.