;
Ekonomi Politika

İngiltere Kilisesi Paris Anlaşması’na Destek Vermeyen Şirketlerden Çekiliyor

Haber: Gülce Demirer

İngiltere Kilisesi iklim değişikliğine katkıda bulunan şirketlerdeki yatırımını elden çıkarma kararını oyçokluğuyla aldı. Kilisenin dün yaptığı oylama, fosil yakıt çağının sonuna gelindiğini gösteriyor. Kilise, 2023 yılına kadar Paris İklim Anlaşması’nın şartlarını karşılamayan firmalarla bağlarını koparacak.

İngiltere Kilisesi’nde dün gerçekleşen oylamada iklim değişikliğini tetikleyen şirketlerdeki yatırımlarını elden çıkarma önergesi, çoğunluğun onaylaması üzerine kabul edildi. Kilisenin Çevresel Çalışma Grubu’ndan Canon Giles Goddard tarafından sunulan önergeye göre kilise, 2023 yılına kadar Paris İklim Anlaşması’nın şartlarına uymayan firmalardan yatırımlarını çekecek. İngiltere Kilisesi sözcüsü iklim değişikliği gibi önemli bir hususta kilisenin büyük bir rol oynadığının altını çiziyor.

İngiltere Kilisesi’nin yasal kolu ve karar organı olan General Synod, yatırımları çekmek yerine şirketlerle ilişki kurmayı temel alan mevcut yatırım stratejisini desteklediğini ifade ediyor. Ancak Goddard tarafından ileri sürülen önergeye göre, yatırım kuruluşlarının beş yıllık sürede kaydettiği ilerlemeyi değerlendirerek yatırımların durdurulup durdurulmayacağına karar verileceği belirtiliyor. Bu değerlendirmeye göre Kilise Emekli Sandığı gibi yetkili organlar, mevcut kurallara uymayan yatırımcılardan yatırımları çekme hakkına sahip oluyor.

İngiltere Kilisesi son yıllarda çevre sorunları üzerine harekete geçme konusunda önemli bir savunuculuk rolü üstleniyor. Exxon Mobil Corp ve Glencore gibi büyük şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili stratejilerini ve verilerini şeffaf bir şekilde açıklamaları gerektiğinin önemini de vurguluyor.

İngiltere Kilisesi’nin sözcüsü, Synod’un oyunun, kilisenin lider bir rol oynamasında ve acil bir sorun olan iklim değişikliğine dair çözümler için ahlaki lider konumunun kullanılmasında önemli bir rol oynadığını ifade ediyor: “Bugünkü karar, petrol ve gaz sektöründe gerçek bir değişim yapmaya devam etmemizi ve katılımı, oy hakkımızı ve hedeflerimizi yönlendirmek için hissedar kararlarını dosyalama haklarını kullanmamıza izin verecek”.

Önerge, dört ret ve üç çekimser oy ile 347 kişi tarafından kabul edildi. Manchester Piskoposu ve kilise heyeti başkan yardımcısı David Walker ise “2020’de fosil yakıt üreticilerinden ticari yatırımları toptan çekmek, stratejimizi ve etkimizi tehdit edebilir. Böyle bir durum şirketleri daha fazla değişmeye teşvik etmekten ziyade onlar üzerlerindeki baskıyı hafifletir” diyor.

Oylama, Canterbury eski Başpiskoposu Rowan Williams’ın, Telegraph‘ta yayımladığı ve kilisenin çevreyi kirleten şirketlerle kurduğu ilişkilerin etkisini sorguladığı bir yazının ardından gerçekleşti. Oylama, petrol ve gaz şirketleri gibi çevreye büyük tehdit oluşturan iş modellerini temelde değiştirmek adına katı bir zaman çizelgesi görmekten memnuniyet duyan gözlemciler tarafından olumlu karşılanıyor.