;
Bilim

İklimİN Projesi Algı Araştırması Raporu: Türkiye’deki İnsanların Yarısından Fazlası Fosil Yakıtları Daha Az Tüketmeye Hazır

İklimİN projesi kapsamında hazırlanan Algı Araştırması Raporu, Türkiye’deki insanların yarısından fazlasının petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtları daha az tüketmeye hazır olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi” (İklimİN) projesi kapsamında hazırlanan Algı Araştırması Raporu’nun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Çalışmanın sonuçlarına göre ankete katılanlar, iklim değişikliği ile ilgili yüksek seviyede kaygı taşıyor. Araştırma, her dört cevaplayıcıdan üçünün iklim değişikliği ile ilgili sık sık veya her zaman endişeli olduklarını ortaya çıkarıyor. Anketin sonuçlarına detaylı bir şekilde bakıldığında iklim değişikliği ile ilgili sık sık endişeleniyorum diyenlerin oranı %38,18 olurken iklim değişikliği ile ilgili her zaman endişeleniyorum diyenlerin oranı ise %38,81.

Çalışmaya göre anketi cevaplayanlar, iklim değişikliğinin kendilerini, Türkiye’deki bitki dokusunu, yaşayan hayvanları ve gelecek nesilleri yoğun bir şekilde etkileyecek güçte olduğunu düşünüyorlar. Bununla birlikte araştırmaya katılanların %68’i, bu etkinin Türkiye için gerçekleşme zamanı konusunda fikirleri istendiğinde, halihazırda bu etkinin hissedildiğini ifade ediyor.

Araştırma, insanların tüketim davranışlarını da ele alıyor. Çalışmaya göre iklim eylemi için katılımcıların %70’i tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye, %58’i ise petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtları daha az tüketmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Ankete katılanların %54’ü ise karar alıcılara konu ile ilgili baskı yapmayı tercih edeceklerini belirtiyorlar. Araştırma aynı zamanda insanların, çevreyi korumanın ekonomik büyümeyi sağlamaktan daha önemli olduğunu düşündüklerini de ortaya koyuyor. Buna göre cevaplayıcıların %96,71’i çevreyi korumanın daha önemli olduğunu söylerken, sadece %3,29’u ekonomik büyümeyi sağlamanın daha önemli olduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılanların %79,46’sı ise iklim değişikliğinin gelecekte yaratacağı değişiklikler ile ilgili haberlerle ilgilendiğini ifade ediyor.

Çalışma kapsamında iklim değişikliğinden dolayı ortaya çıkan sorunları ulusal hükümetler çözebilir ifadesine 1 (en düşük) ile 10 (en yüksek) arasında puanlama yapması istenen katılımcıların %44’ü 10, %13.25’i ise 9 cevabını veriyor.

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.