;
Politika

İklim ve Çevre Adaleti Medya Sponsorluğu Çalışma Arkadaşı Arıyor

Dünya çapındaki genç feminist liderlerin ve toplumlarının güçlenmesini hedefleyen Genç Feminist Fonu FRIDA ve OpenGlobalRights (OGR) işbirliği ile gerçekleştirilen İklim ve Çevre Adaleti Medya Sponsorluğu, toplumsal cinsiyet hakları, iklim değişikliği ve çevre adaleti alanlarında çalışan gazeteci ve yazarlara destek olacağı programı için dört çalışma arkadaşı arıyor.

Genç Feminist Fonu FRIDA, dünya çapındaki genç kadın liderlere kaynak sağlayarak feminist aktivizminde öncü olmalarına ve kendi bölgelerinde yaşanan eşitsizliklere, adaletsizliklere çözüm yolu bulmalarına yardımcı olmayı amaçlayan 2010 yılında kurulmuş bir yardım fonu. FRIDA dünya çapında gençler tarafından desteklenen ve sadece genç odaklı tek fon olma özelliğine sahip. FRIDA ve OpenGlobalRights (OGR) işbirliği ile gerçekleştirilen beş aylık bir program olan İklim ve Çevre Adaleti Medya Sponsorluğu, iklim ve çevre adaleti, toplumsal cinsiyet hakları ve dijital gazetecilik alanlarında çalışan 18-30 yaş arası gazeteci ve yazar genç feministlere sponsorluk ve mentorluk sağlamayı amaçlıyor.

OpenGlobalRights (OGR), insan hakları ekosisteminin STK’lar, bağışçılar ve akademisyenlerin de içinde yer aldığı aktörlerinin eleştirel düşünme ve fikir alışverişi aracılığıyla etkilerini, meşruiyetlerini ve stratejilerini geliştirmelerini ve güçlendirmelerini destekleyen bir medya platformu. Eleştirel düşünme ve öğrenme süreçlerini dünyanın birçok yerinden yazarların görüş yazılarını çevirme ve yayımlama ile kolaylaştırarak geniş bir yelpaze etrafında farklı konular üzerine tartışma ortamlarını mümkün kılıyor.

FRIDA ve OpenGlobalRights, genç feminist aktivizminin ve iklim ve çevre adaleti konularının çoğunlukla görmezden gelindiğini ve hakkında çok fazla bilinmeyen meseleler olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada kendi eylemlerinin hikayelerini paylaşmaları için genç feministleri destekliyorlar. Ortak medya sponsorluğu iklim ve çevre adaleti ve eşitliğinde feminist örgütlenmeyi daha görünür kılmayı ve feminizm, iklim ve çevre eylemleri ve medya arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sponsorluk programı aşağıda detaylandırılmış konular hakkında ilgilenen, araştıran ve yazan azimli, çalışkan ve tutkulu dört çalışma arkadaşı arıyor:

  • Kömür, hidrolik, madencilik, baraj, monokültür tarım gibi doğal maddelerin işlendiği endüstrilerde yoğunlaşmış tutucu hükümetlere karşı topluluk örgütlenmesi ve/veya feminist direniş organizasyonlarında çalışanlar,
  • İklim değişikliğinin güney toplumlarında, kadın, genç feminist ve trans bireyler üzerindeki değişen etkileri,
  • Merkezi olmayan yenilenebilir enerji sistemleri, gıda egemenliği ve arazi hakları politikaları gibi konuları ele alırken sistemsel ve adil geçiş süreçleri bakış açısını benimsenmesi,
  • Genç feministlerin dekolonyal çalışmaları, teorileri, eylemleri ve istekleri
  • Kadınların, genç feministlerin ve trans bireylerin de bulunduğu toplumsal ve çevresel arazi hakları savunucularının fiziksel ve dijital güvenliği.

 Başvuruyla ilgili sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.