;
Politika

İklim Değişikliği Komitesi: “İngiltere’nin 2030 Hedefini Güncellemesine Gerek Yok”

Glasgow Paktı, gelecek yıl için ülkeleri 2030 planlarını iyileştirmeye çağırırken COP26’nın ev sahibinin İklim Değişikliği Komitesi, ülkenin halihazırda 1.5 derece hedefi ile paralel gittiğini söylüyor.

Bağımsız iklim danışmanlarına göre, İngiltere hükümetinin Glasgow İklim Paktı’na yanıt olarak gelecek yıl daha iddialı bir 2030 iklim hedefi sunması gerekli değil.

Climate Change News’teki habere göre, İngiltere İklim Değişikliği Komitesi (CCC), hükümetin resmi iklim danışma organı, İngiltere’nin 2030 karbon azaltma hedefinin halihazırda Paris Anlaşması ile uyumlu olduğunu söyledi.

İngiltere’nin COP26 vaatlerini sağlayabilmek için yurtiçinde ve uluslararası alanda ne yapması gerektiğine dair 33 sayfalık bir değerlendirmede, hükümetin yeni taahhütlere  odaklanmasındansa diğer ülkeleri hedeflerini artırma konusunda desteklemek için diplomatik çabalarını “canlandırması” gerektiğini söyledi.

Glasgow Anlaşması, ülkelerden, bu 10 yılda hedeflere ulaşmak amacıyla 2022’nin sonuna kadar emisyon azaltım planlarını güçlendirmelerini talep ediyor.

CCC tespitlerinde, İngiltere’nin çabalarının net sıfır stratejisini sağlamaya odaklanması gerektiğini sundu.

Bulgular hakkında Twitter’da yorum yapan komitenin yetkilisi Christ Stark, “Bize göre İngiltere, 1,5 derece yolunda tasarlanmış, dünyanın en iddialı 2030 emisyon hedeflerinden birine sahip, ‘sahip olmadığı’ ise bunu sağlamak için atılması gereken tüm adımlar” dedi.

Climate Action Tracker (CAT), İngiltere’nin ulusal karbon azaltma hedefinin, en düşük maliyetli olarak görülen küresel 1,5 derece yolu ile paralel olduğu kanısında ve politikalarının ve eylemlerinin yetersiz kaldığı konusunda hemfikir.

İklim krizi oluşmasına neden olan faaliyetler açısından tarihsel sorumluluğa daha fazla ağırlık veren alternatif bir model altında CAT, İngiltere’nin planının, gelişmekte olan dünyaya “eksik” iklim finansmanı sağlanmasıyla “yetersiz” kaldığını düşünüyor.

Bu yılın başlarında CCC, İngiltere’nin net sıfıra giden yolda olmadığı ve “hedeflerin teslimi konusunda sahici olunması” gerektiği konusunda uyardı.

COP26 sonrası raporunda, “İngiltere’nin mevcut 2030 hedefini gerçekleştirme politikasını güçlendirerek, 2030’a kadar daha fazla küresel eylemi desteklemesinin önemini” vurguladı.

Bu, somut hedeflerle desteklenen daha güçlü uyum taahhütlerinin belirlenmesi, sektörel bazda net sıfır planlarının geliştirilmesi ve uluslararası karbon offsetleri kullanımının dışlanması anlamına gelebilir.

CAT analizine atıfta bulunan CCC, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Türkiye’yi 2030 hedefleri doğrultusunda Paris hedefiyle uyumlu olmayan G20 ülkeleri olarak seçti. Bu ülkelerin “2022’de daha fazlasıyla geri gelmesi gerekenler” olarak nitelendirdi.

Avustralya ve AB şimdiden gelecek yıl hedeflerini güçlendirmeyeceklerini söylediler.

Uluslararası olarak, CCC İngiltere’yi bu 10 yılda emisyonlarını hızla azaltmak ve tüm diplomatik kanallarını kullanarak uyumu güçlendirmek için ülkeleri heveslendirerek eyleme geçilmesini teşvik etmeye çağırdı.

Komite başkanı Lord Deben, “İngiltere, COP26 sonrası çekip gitmemeli” dedi. Hükümete şun maddeler tavsiye edildi:

  • Başkanlığı boyunca üst düzey liderliğe sahip bir COP ekibini sürdürmek ve “uluslararası iklim diplomasisini ve faaliyetlerini dağıtmak yerine geliştirmek”
  • Karbon sınır vergileri, ticaret anlaşmaları gibi diplomatik ve ticari aracılar ile tedarik zincirlerini karbondan arındırmak için daha güçlü kurumsal eyleme teşvik edin, diğer ülkeleri hedeflerine ilerlemeye zorlamak noktasında kontrol edin.
  • Kömür, metan ve ormansızlaşma konusunda sektörel taahhütleri destekleyin ve bu taahhütlerin her biri için yönetişim ve uygulama mekanizmalarını netleştirin.
  • Fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırmak için vergi sistemini gözden geçirin ve karbon fiyatlarını artırın.
  • Bağışta bulunan ülkelerin uyum finansmanı taahhütlerini yerine getirdiklerinden emin olun ve kendine katkınızı gözden geçirin.
  • Yardım harcamalarını “mümkün olan en kısa sürede” GSYH’nin %0.7’sine kavuşturun.

İngiltere’nin önde gelen iklim müzakerecisi Archie Young, COP26 başkanlığının odak noktasının, uygulamaya ve diğerlerinin hedeflerini artırmalarına yardımcı olmaya odaklanacağını söyledi.

Young, “Herkes için önemli olan görev, Glasgow iklim anlaşmasında kararlaştırılan şeye bakmak: İnsanların tüm iklim planlarını nasıl güçlendirebileceklerine bakmaları. Bu farklı yerlerde farklı görünecektir. Ancak bu, gelecek yılın odak noktalarından biri olmalı” dedi.

İşin bir kısmı, Glasgow’da otomobil, kömür, metan ve ormansızlaşmanın sona erdirilmesi konusunda verilen sektörel taahhütleri ulusal iklim planlarına aktarmak olacak.

Young, İngiltere’nin tüm diplomatik misyonlarının bu çabayla meşgul olduğunu söyledi.